śĮŅÅĒÉÓŌŅÉŅĻ×ĮĪĻ × ķÉĪĄÓŌÅ ņę 15 ÄÅĖĮĀŅŃ 2008 Ē.

ņÅĒÉÓŌŅĮĆÉĻĪĪŁŹ N 12857

 

šŅÉĖĮŚ ķÉĪÉÓŌÅŅÓŌ×Į ÜĖĻĪĻĶÉŽÅÓĖĻĒĻ ŅĮŚ×ÉŌÉŃ ņę ĻŌ 24 ĪĻŃĀŅŃ 2008 Ē. N 412

šš "ļĀ ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪÉÉ ĘĻŅĶŁ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ É ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ Ė ÅĒĻ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ,

šššš ŠŅÉĶÅŅĪĻŹ ĘĻŅĶŁ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ Ļ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÉ ÓĻĀŅĮĪÉŃ Ļ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ

ššššššššššššššš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×"

 

šššš ÷ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Óš ŽĮÓŌŲĄš 12š ÓŌĮŌŲɚ 38š ɚ ŽĮÓŌŲĄš 10ššš ÓŌĮŌŲÉ 39

ęÅÄÅŅĮĢŲĪĻĒĻ ŚĮĖĻĪĮš ĻŌš 24š ÉĄĢњ 2007 Ē. N 221-궚 "ļšš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĶ

ĖĮÄĮÓŌŅÅ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ" (óĻĀŅĮĪÉÅ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×Į ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹšš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ,

2007, N31, ÓŌ. 4017; 2008, N 30, ÓŌ. 3597; ÓŌ. 3616) ŠŅÉĖĮŚŁ×ĮĄ:

šššš 1. õŌ×ÅŅÄÉŌŲ:

šššš ĘĻŅĶÕ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ (ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 1);

šššš ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ (ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 2);

šššš ŠŅÉĶÅŅĪÕĄ ĘĻŅĶÕ ÉŚ×ÅŻÅĪÉњ Ļš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĀŅĮĪÉњ Ļšš ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 3).

šššš 2. šŅÉŚĪĮŌŲ ÕŌŅĮŌÉ×ŪÉĶ ÓÉĢÕ ŠŅÉĖĮŚš ęÅÄÅŅĮĢŲĪĻŹš ÓĢÕÖĀŁšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ĖĮÄĮÓŌŅĮ ņĻÓÓÉÉ ĻŌ 2 ĻĖŌŃĀŅŃ 2002 Ē. N š/327 "ļĀ ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪÉÉ ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ Ė

ĻĘĻŅĶĢÅĪÉĄš ÄĻĖÕĶÅĪŌĻך Ļš ĶÅÖÅ×ĮĪÉÉ,š ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃÅĶŁČš ÄĢњššš ŠĻÓŌĮĪĻ×ĖÉ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÕŽÅŌ" (ŚĮŅÅĒÉÓŌŅÉŅĻ×ĮĪ

× ķÉĪĄÓŌÅ ņĻÓÓÉÉ 13 ĪĻŃĀŅŃ 2002 Ē., ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉĻĪĪŁŹ N 3911).

šššš 3. īĮÓŌĻŃŻÉŹ ŠŅÉĖĮŚ ×ÓŌÕŠĮÅŌ × ÓÉĢÕ Ó 1 ŃĪ×ĮŅŃ 2009 Ē.

 

ķÉĪÉÓŌŅššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ü. īĮĀÉÕĢĢÉĪĮ

 

 

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 1

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ęļņķį ķåöå÷ļēļ šģįīį

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |÷ÓÅĒĻ ĢÉÓŌĻ× _____šššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš ķåöå÷ļź šģįīššššš |šššššššššš śĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ÓŠÅĆÉĮĢÉÓŌĻĶ ĻŅĒĮĪĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÕŽÅŌĮššššššššššš |

|------------------------+-------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššš |ņÅĒÉÓŌŅĮĆÉĻĪĪŁŹ N ________________________________________________šššššš |

|šššš ōÉŌÕĢŲĪŁŹ ĢÉÓŌšššš |ššššš ___________________ššššššššššš _____________________________šššššš |

|ššššššššššššššššššššššš |ššššš (ŠĻÄŠÉÓŲ)ššššš šššššššššššššššššššššššššš(ÉĪÉĆÉĮĢŁ, ĘĮĶÉĢÉŃ)šššššš |

|ššššššššššššššššššššššš |"__" ________________________ _____ Ē.šššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššš 1. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ×ŁŠĻĢĪÅĪÉŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ × Ó×ŃŚÉ Óššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššš 2. ćÅĢŲ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌšššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššš 3. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚĮĖĮŚŽÉĖÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ:ššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|__________________________________________________________________________________________________|

|(ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĶŃ. ĻŌŽÅÓŌ×Ļ (ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ĻŌŽÅÓŌ×Į) ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ŠĻĢĪĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ |

|š ĢÉĆĮ, ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ, ĻŅĒĮĪĮ ĶÅÓŌĪĻĒĻ ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻš |

|šššššššššššššššššššš ĢÉĆĮ Ó ÕĖĮŚĮĪÉÅĶ Ó ŌŅĮĪŁ ÅĒĻ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉÉ (ÉĪĖĻŅŠĻŅĮĆÉÉ)ššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šĻÄŠÉÓŲ ____________________________________šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|____________________________________________šššš |äĮŌĮ "__" ________________________ _____ Ē.šššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ķÅÓŌĻ ÄŠŃ ĻŌŌÉÓĖĮ ŠÅŽĮŌÉ ŚĮĖĮŚŽÉĖĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌšššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššš 4. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶ ÉĪÖÅĪÅŅÅ:ššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ęĮĶÉĢÉŃ, ÉĶŃ, ĻŌŽÅÓŌ×Ļ (ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ĻŌŽÅÓŌ×Į) ____________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|N Ė×ĮĢÉĘÉĖĮĆÉĻĪĪĻĒĻ ĮŌŌÅÓŌĮŌĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ ______________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ėĻĪŌĮĖŌĪŁŹ ŌÅĢÅĘĻĪ _______________________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šĻŽŌĻףŹ ĮÄŅÅÓ É ĮÄŅÅÓ ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻŹ ŠĻŽŌŁ, ŠĻ ĖĻŌĻŅŁĶ ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃÅŌÓŃ Ó×ŃŚŲ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ |

|__________________________________________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|óĻĖŅĮŻÅĪĪĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ÅÓĢÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĪÖÅĪÅŅ Ń×ĢŃÅŌÓŃ ŅĮĀĻŌĪÉĖĻĶššššššššš |

|ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ________________________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šĻÄŠÉÓŲ ____________________________________šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|____________________________________________šššš |äĮŌĮ "__" ________________________ _____ Ē.šššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ķÅÓŌĻ ÄĢŃ ĻŠÉÓĖĮ ŠÅŽĮŌÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššóĻÄÅŅÖĮĪÉŚšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššš N Š/Ššššššššššššš |ššššš ņĮŚÄÅĢŁ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ šššššš|šššššššš īĻĶÅŅĮ ĢÉÓŌĻךššššššš |

|------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššš 1šššššššššššššš |šššššššššššššššš 2šššššššššššššššš |šššššššššššššš 3šššššššššššššš |

|------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššššššš šššššššššš|šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš šššššššššššššššššššššššš|

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš éÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššš 1. šÅŅÅŽÅĪŲ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×, ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪĪŁČ ŠŅÉ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮšššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš N Š/Ššš |š īĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮšš |šššššššššššššššššš ņÅĖ×ÉŚÉŌŁ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮššššššššššššššššššš |

|-----------+---------------------------+----------------------------------------------------------|

|šššš 1šššš |šššššššššššš 2šššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------+---------------------------+----------------------------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|-----------+---------------------------+----------------------------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššš 2. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻŹ ĻÓĪĻ×Å, ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪĪĻŹ ŠŅÉ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮšššššššš |

|ššššššššššššššššššššššš óÉÓŌÅĶĮ ĖĻĻŠĢÉĪĮŌ ________________________________ššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš N Š/Ššš |īĮŚ×ĮĪÉÅ ŠÕĪĖŌĮ É ŌÉŠ ŚĪĮĖĮ|ėĢĮÓÓ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻŹ|ššššššššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķšššššššššššš |

|šššššššššš |ššš ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻŹ ÓÅŌɚššš |šššššš ÓÅŌɚšššššš |--------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššš 蚚šššššš |ššššššš Yšššššššš |

|-----------+---------------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššš 1šššš |šššššššššššš 2šššššššššššš |šššššššš 3šššššššš |šššššššš 4šššššššš |ššššššš 5šššššššš |

|-----------+---------------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššš šššššššššššš|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššš 3 ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÓŅÅÄÓŌ×ĮČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŹššššššššššššššš ššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš N Š/Ššš |šš īĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ŠŅÉĀĻŅĮššš |šššš ņÅĖ×ÉŚÉŌŁšššš |š ņÅĖ×ÉŚÉŌŁ Ó×ÉÄÅŌÅĢŲÓŌ×Į Ļ ŠĻ×ÅŅĖŚš |

|šššššššššš | (ÉĪÓŌŅÕĶÅĪŌĮ, ĮŠŠĮŅĮŌÕŅŁ) |ÓÅŅŌÉĘÉĖĮŌĮ ŠŅÉĀĻŅĮ|š ŠŅÉĀĻŅĮ (ÉĪÓŌŅÕĶÅĪŌĮ, ĮŠŠĮŅĮŌÕŅŁ)šš |

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |šš (ÉĪÓŌŅÕĶÅĪŌĮ,šš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |ššš ĮŠŠĮŅĮŌÕŅŁ"ššš |ššššššššššššššššššššššššššš šššššššššš|

|-----------+---------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|šššš 1šššš |šššššššššššš 2šššššššššššš |šššššššš 3šššššššš |ššššššššššššššššš 4šššššššššššššššššš |

|-----------+---------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĪĮĢÉŽÉÉ ŚÄĮĪÉÉ, ÓĻĻŅÕÖÅĪÉŹ, ĻĀßÅĖŌĻ× ĪÅŚĮ×ÅŅŪÅĪĪĻĒĻ ÓŌŅĻÉŌÅĢŲÓŌ×Į ĪĮ ÉÓČĻÄĪŁČ ÉĢɚ |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš N Š/Ššš |šššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮššššš | ėĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ÉĢÉ ÉĪŁÅ ĪĻĶÅŅĮ ĻĀßÅĖŌĻ× |

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪŁČ ĪĮššš |

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššš ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖŚššššššššš |

|-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššš 1šššš | šššššššššššššššššššššš2šššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššš |

|-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš ššššššššššššššššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššš 5. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ÉÓČĻÄĪŁČ, ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ÉĢÉ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךšššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš N Š/Ššš |šššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮššššš |šš õŽÅŌĪŁÅ ĪĻĶÅŅĮ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš |

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššš šÕŽĮÓŌĖĮššššššššššššššš |

|-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššš 1šššš |šššššššššššššššššššššš 2šššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššš |

|-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-----------+-----------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš šššššššššššššššššššššó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ףŠĻĢĪÅĪĪŁČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŃČ É ŅĮÓŽÅŌĮȚššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš 1. ķÅŌĻÄ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š N Š/Šš |š ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš |šššš ķÅŌĻÄ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌššššš |

|šššššššš |šš ššššššššššššššššššÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|---------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššš 1ššš |ššššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |šššššš ššššššššššš3šššššššššššššššššš |

|---------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššš 2. ōĻŽĪĻÓŌŲ ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š N Š/Šš |š ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš |šš ęĻŅĶÕĢŁ, ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁÅ ÄĢŃ ŅĮÓŽÅŌĮšš |

|šššššššš |šššššššššššššššššššš ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššššššššššš |š ÓŅÅÄĪÅŹ Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĻŹ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌɚ |

|šššššššš |šššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššš|š ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉƚ |

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš (ķ_t). Ķšššššššššššššš |

|---------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššš 1ššš |ššššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššš |

|---------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|

|šššššššš |ššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššš|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššš 3. ōĻŽĪĻÓŌŲ ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČÜŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךš šššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š N Š/Šš |ššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢɚšš | õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ |šš ęĻŅĶÕĢŁ, ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁÅ ÄĢŃ ŅĮÓŽÅŌĮšš |

|šššššššš |šš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš | ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ |šššššššššššššš ÓŅÅÄĪÅŹššššššššššššššš |

|šššššššš |šššššššššš ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššš |šššššššššššššššššš | Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĻŹ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌÉ ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ |

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |š ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ (ķ_t), Ķšš |

|---------+-----------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|ššš 1ššš |ššššššššššššš 2ššššššššššššš |šššššššš 3šššššššš |ššššššššššššššššš 4šššššššššššššššššš |

|---------+-----------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ššššššššššššššššššššššš4. ōĻŽĪĻÓŌŲ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךšššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š NŠ/Ššš |ššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢɚšš |š šĢĻŻĮÄŲ (ņ), Ķ2š |šš ęĻŅĶÕĢŁ, ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁÅ ÄĢŃ ŅĮÓŽÅŌĮšš |

|šššššššš |šš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš |šššššššššššššššššš |šš ŠŅÅÄÅĢŲĪĻ ÄĻŠÕÓŌÉĶĻŹ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌɚš |

|šššššššš |šššššššššš ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššš |šššššššššššššššššš |ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ|

|ššššššš š|šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššš (äÅĢŲŌĮņ), Ķ2šššššššššššš |

|---------+-----------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|ššš 1ššš |ššššššššššššš 2ššššššššššššš |šššššššš 3šššššššš |š šššššššššššššššš4šššššššššššššššššš |

|---------+-----------------------------+-------------------+--------------------------------------|

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššš 5.ōĻŽĪĻÓŌŲ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŻĮÄÉ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š N Š/Šš |ššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢɚšš | õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ |šĢĻŻĮÄŲ (ņ), Ķ2| ęĻŅĶÕĢŁ, ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁÅ |

|šššššššš |šš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš | ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ |šššššššššššššš |ÄĢŃ ŅĮÓŽÅŌĮ ŠŅÅÄÅĢŲĪĻ |

|šššššššš |šššššššššš ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš |ÄĻŠÕÓŌÉĶĻŹ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌÉ|

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš | ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŻĮÄɚ |

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššš ŽĮÓŌɚššššššš |

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš |š ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻÕŽĮÓŌĖĮšš |

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššš (äÅĢŲŌĮņ), Ķ2šššš |

|---------+-----------------------------+-------------------+---------------+----------------------|

|ššš 1ššš |ššššššššššššš 2ššššššššššššš |šššššššš 3šššššššš |šššššš 4šššššš |ššššššššš 5šššššššššš |

|---------+-----------------------------+-------------------+---------------+----------------------|

|šššššššš |šššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

ššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššš ššššššššššó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃȚššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššš 1. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽĖĮČ ĒŅĮĪÉĆ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ___________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖš |ššššššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķššššššššš |ššš óŅÅÄĪŃњšš |šš ļŠÉÓĮĪÉŚšš |

|ššššššššššš ĒŅĮĪÉĆŁšššššššššššš |---------------------------------|Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĮŃ |š ŚĮĖŅÅŠĢÅĪÉњ |

|ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššš Xššššššš |šššššš Yššššššš |š ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌŲš |šššš ŌĻŽĖɚššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |šš ŠĻĢĻÖÅĪÉњš |šššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššš šššššš|ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |š ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹš |šššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |ŌĻŽĖÉ (ķ_t), Ķ |šššššššššššššš |

|--------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------|

|šššššššššššššš 1ššššššššššššššš |šššššš 2ššššššš |šššššš 3ššššššš |šššššš 4šššššš |šššššš 5šššššš |

|--------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |šššššššššššššš |šššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššš 2. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ĒŅĮĪÉĆ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ___________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šš ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ĒŅĮĪÉĆŁššš | ēĻŅÉŚĻĪŌĮĢŲĪĻÅ ŠĻĢĻÖÅĪÉÅ (S), Ķ |š ļŠÉÓĮĪÉÅ ŠŅĻČĻÖÄÅĪÉŃ ŽĮÓŌɚš |

|--------------------------------|šššššššššššššššššššššššššš šššššš|ššššššššššš ĒŅĮĪÉĆŁššššššššššš |

|šššš ĻŌ Ō.ššššš |šššš ÄĻ Ō.šššš |šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+---------------|šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|šššššš 1šššš ššš|šššššš 2šššššš |ššššššššššššššš 3ššššššššššššššš |šššššššššššššš 4šššššššššššššš |

|----------------+---------------+---------------------------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššš óÉÄÅĪÉŃ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆ ŽĮÓŌÅŹ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ___________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ______________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚš |šššššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķššššššššš |šššš óŅÅÄĪŃŃ Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĮњššš |š šŅÉĶÅŽĮĪÉŚš |

|š ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČšš |--------------------------------|šššš ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌŲ ŠĻĢĻÖÅĪÉњšššš |šššššššššššššš |

| ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁš |šššššš Xšššššš |šššššš õššššššš |šš ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹ ŌĻŽĖÉ (ķ_t), Ķš š|šššššššššššššš |

|----------------+---------------+----------------+--------------------------------+---------------|

|šššššš 1ššššššš |šššššš 2šššššš |šššššš 3ššššššš |šššššššššššššš 4ššššššššššššššš |šššššš 5šššššš |

|----------------+---------------+----------------+--------------------------------+---------------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššš 4. ļĀŻÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮȚšššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ___________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššš N Š/Šššššš |š īĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮš |ššš śĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖɚšš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 1ššššššš |ššššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššš 3šššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 1ššššššš |įÄŅÅÓ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÉĢÉ ÅĒĻ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŚ |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 2ššššššš |ėĮŌÅĒĻŅÉŃ ŚÅĶÅĢŲšššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 3ššššššš |÷ÉÄ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 4ššššššš |šĢĻŻĮÄŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ +- ×ÅĢÉŽÉĪĮšššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššš |ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌÉ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŪĮĢÉ (ņ +- äÅĢŲŌĮņ),š |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššš |Ķ2šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššš 5ššššššš |šŅÅÄÅĢŲĪŁŹ ĶÉĪÉĶĮĢŲĪŁŹ É ĶĮĖÓÉĶĮĢŲĪŁŹ ŅĮŚĶÅŅšššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššš |ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ņĶÉĪ) É (ņĶĮĖÓ), Ķ2 ššššššššš|šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 6ššššššš |ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĢÉ ÉĪĻŹ ĪĻĶÅŅ ĻĀßÅĖŌĮ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ, |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššš šššššš|ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖŚšššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+-------------------------------------------------+-------------------------------|

|šššššš 7ššššššš |éĪŁÅ Ó×ÅÄÅĪÉњšššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššš 5.ļĀŪÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךšššššš šššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ___________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš NŠ/Šššššš | ÕŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ | šĢĻŻĮÄŲ (ņ)(Ķ? | +-äÅĢŲŌĮņ, Ķ2š |šššš čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮ ŽĮÓŌɚšššš |

|ššššššššššššššš |ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ|ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššš ššššššš|

|ššššššššššššššš |šššš ŽĮÓŌɚššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

|----------------+---------------+----------------+----------------+-------------------------------|

|šššššš 1ššššššš |šššššš 2šššššš |šššššš 3šš ššššš|šššššš 4ššššššš |šššššššššššššš 5šššššššššššššš |

|----------------+---------------+----------------+----------------+-------------------------------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššš |ššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššš|ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššš ó×ÅÄÅĪÉŃĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃȚššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššš 1. ļĀŻÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮȚšššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ _____________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš N Š/Ššššš |šš īĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš |ššš šššśĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖɚšššššš |

|ššššššššššššš |ššššššššššššššššš ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššššš 1šššššš |šššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššššš 1šššššš |ėĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×,ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ÉÓĖĢĄŽĮÅĶŁČ ÉŚ ÓĻÓŌĮ×Į ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃĄŻÅĒĻ ÓĻĀĻŹšš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššš šššššššš|ÅÄÉĪĻÅ ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŚššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššššš 2šššššš |ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĢÉ ÉĪĻŹ ĪĻĶÅŅ ĻĀŲÅĖŌĮššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ ÉĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶšš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ÕŽĮÓŌĖŚššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššššš 3šššššš |éĪŁÅ Ó×ÅÄÅĪÉњššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššš 2. ļĀŻÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ _____________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš N Š/Ššššš |š õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢɚ |šš šĢĻŻĮÄŲ (ņ), Ķ2ššš |šš +-äÅĢŲŌĮņ, Ķ2šš |š čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮš |

|ššššššššššššš |š ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌɚ |ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššš ŽĮÓŌɚššššš |

|--------------+---------------------+----------------------+-------------------+------------------|

|ššššš 1šššššš |ššššššššš 2 ššššššššš|ššššššššš 3šššššššššš |šššššššš 4šššššššš |ššššššš 5šššššššš |

|--------------+---------------------+----------------------+-------------------+------------------|

|ššššššššššššš |šššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš | ššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššš 3. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆ ŽĮÓŌÅŹ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ _____________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅĻ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ _____________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ |šššššššššššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķššššššššššššššš |ššššš óŅÅÄĪŃњšššš |ššš šŅÉĶÅŽĮĪÉŚšš |

| ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĮњš |ššššššššššššššššš |

|ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌŲššš |ššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš ŠĻĢĻÖÅĪÉњššš |ššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš | ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹ ŌĻŽĖÉ |ššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |--------------------------------------------|ššššš (Mt), Ķššššš |ššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ššššššššš Xššššššššš |ššššššššš õšššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš |

|--------------+---------------------+----------------------+-------------------+------------------|

|ššššš 1šššššš |ššššššššš 2ššššššššš |ššššššššš 3šššššššššš |šššššššš 4šššššššš |ššššššš 5šššššššš |

|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------|

|ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ ĖĻŌĻŅŁČ ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠ Ė ĻĀŅĮŚÕÅĶŁĶ ÉĢɚššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶšššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|N Š/Š |ššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚššš |šššššš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚšššššš |

|ššššš |šššš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ÄĢŃ ĖĻŌĻŅĻĒĻšššš |šššššššššššššš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻÕŽĮÓŌĖĮ,šššššššššššššš |

|ššššš |ššššššššš ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠšššššššššš |š ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ ĖĻŌĻŅĻĒĻ ĻĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠšš |

|------+------------------------------------------+------------------------------------------------|

|š 1šš |ššššššššššššššššššš 2šššššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššš 3ššššššššššššššššššššššš |

|------+------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|------+------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|------+------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššš ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃȚššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|š 1. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽĖĮČ ĒŅĮĪÉĆŁ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶšš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ |óÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉÅ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķ |š õŌĻŽĪÅĪĪŁÅ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌŁ Ķšš | īĻŅĶĮŌÉ×ĪĮŃ |š ļŠÉÓĮĪÉŚ |

| ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššš |š ŌĻŽĪĻÓŌŲšš |ŚĮĖŅÅŠĢÅĪÉŃ |

|ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššš | ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ |šš ŌĻŽĖɚšš |

|ššššššššššššš |šššššššššš šššššššššššššššš|ššššššššššššššššššššššššššš |š ĖĻĻŅÄÉĪĮŌš |ššššššššššš |

|ššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššš | ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ |ššššššššššš |

|ššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššš |ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ |ššššššššššš |

|ššššššššššššš |---------------------------+----------------------------|šš (ķ,).Ķššš |ššššššššššš |

|ššššššššššššš |ššššš Xššššš |ššššš Yššššš |ššššš Xššššš |ššššš Yšššššš |šššššššššššš |ššššššššššš |

|--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+------------|

|ššššš 1šššššš |ššššš 2ššššš |ššššš 3ššššš |ššššš 4ššššš |ššššš 5šššššš |ššššš 6ššššš |šššš 7ššššš |

|--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+------------|

|ššššššššššššš |šššššššššššš |šššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššš 2. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ĒŅĮĪÉĆŁ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶšššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ĒŅĮĪÉĆŁš |šššš ēĻŅÉŚĻĪŌĮĢŲĪĻÅ ŠŅĻŠĻÖÅĪÉÅ (S), Ķšššš |ļŠÉÓĮĪÉÅ ŠŅĻČĻÖÄÅĪÉŃ ŽĮÓŌÉ|

|----------------------------|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššš ĒŅĮĪÉĆŁššššššššš |

|ššš ļŌ Ō.šššš |ššš ÄĻ Ō.ššš |šššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššš|ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+-------------+------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 1šššššš |ššššš 2ššššš |ššššššššššššššššššš 3šššššššššššššššššššš |ššššššššššš 4šššššššššššš |

|--------------+-------------+------------------------------------------+--------------------------|

|ššššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŽĮÓŌÉ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅĻ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌɚššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ |šššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķšššššš |ššš óŅÅÄĪŃŃ Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĮŃ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌŲššš | šŅÉĶÅŽĮĪÉÅ |

| ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš |šššššššššššššššššššššššššš |šš ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹ ŌĻŽĖÉ (ķt), Ķššš |ššššššššššš |

|ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ |---------------------------|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššš |

|ššššššššššššš |ššššš Xšššš š|ššššš Yššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššš |

|--------------+-------------+-------------+------------------------------------------+------------|

|ššššš 1šššššš |ššššš 2ššššš |ššššš 3ššššš |ššššššššššššššššššš 4šššššššššššššššš šššš|šššš 5ššššš |

|--------------+-------------+-------------+------------------------------------------+------------|

|ššššššššššššš |šššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššš 4. ļĀŻÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš N Š/Ššššš |šššš īĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮššššš | śĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖɚ |

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 1šššššš |šššššššššššššššššššššššššš 2ššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššš 3šššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 1šššššš |šĢĻŻĮÄŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ +- ×ÅĢÉŽÉĪĮ ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌɚšššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŪĮĢÉ (ņ +- äÅĢŲŌĮņ), Ķ2ššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 2šššššš |šĢĻŻĮÄŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ŠĻ Ó×ÅÄÅĪÉŃĶ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ|ššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ĖĮÄĮÓŌŅĮ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ (ņĖĮÄ), Ķ2ššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 3šššššš |ļĆÅĪĖĮ ŅĮÓČĻÖÄÅĪÉŃ ņ É ņĖĮÄ (ņ - ņĖĮÄ), Ķ2ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 4ššššš š|šŅÅÄÅĢŲĪŁŹ ĶÉĪÉĶĮĢŲĪŁŹ É ĶĮĖÓÉĶĮĢŲĪŁŹ ŅĮŚĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ |ššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ÕŽĮÓŌĖĮ (ņĶÉĪ É ņĶĮĖÓ) Ķ2šššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššš 5šššššš |ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĢÉ ÉĪĻŹ ĪĻĶÅŅ ĻĀŲÅĖŌĮ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ,ššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššš |ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖŚššššššššššššššššššš | ššššššššššššššššššššššššš|

|--------------+--------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššš 6šššššš |éĪŁÅ Ó×ÅÄÅĪÉњššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššš 5. ļĀŻÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš N Š/Ššššš |šššš õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢɚššš |šĢĻŻĮÄŲ (ņ), |+- äÅĢŲŌĮņ, Ķ2|šš čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮ ŽĮÓŌɚš |

|ššššššššššššš |šššš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌɚššš |šššš Ķ2ššššš |ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+---------------------------+-------------+--------------+--------------------------|

|ššššš 1šššššš |šššššššššššš 2šššššššššššš |ššššš 3ššššš |ššššš 4šššššš |ššššššššššš 5šššššššššššš |

|--------------+---------------------------+-------------+--------------+--------------------------|

|ššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------+---------------------------+-------------+--------------+--------------------------|

|ššššš šššššššš|šššššššššššššššššššššššššš |šššššššššššš |ššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 6. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ÓĶÅÖĪŁČ Ó ÕŌĻŽĪŃÅĶŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĻĶ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶš |

|ššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +--------------------------|

|š ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹšš |š ėĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×,š |ššššššš ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļššššššš |

|š ŌĻŽĖÉ ÉĢÉ ŽĮÓŌÉ ĒŅĮĪÉĆŁšš | ÓĶÅÖĪŁČ Ó ÕŌĻŽĪŃÅĶŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĻĶš | ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃČ ÓĶÅÖĪŁČ |

|ššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךšš |

|----------------------------+------------------------------------------+--------------------------|

|šššššššššššš 1ššššššššššššš |ššššššššššššššššššš 2šššššššššššššššššššš |ššššššššššš 3šššššššššššš |

|-----------------------------------------------------------------------+--------------------------|

|ššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|ššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššš ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌŃČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮšššššš šššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ _____________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššš 1. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻŹ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ________________________________________________________________________________|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššš ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚšš |šššššššššššš ėĻĻŅÄÉĪĮŌŁ, Ķšššššššššššš |ššššš óŅÅÄĪŃњšššš |ššš šŅÉĶÅŽĮĪÉŚšš |

| ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |š Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĮњš |ššššššššššššššššš |

|ššššš ĒŅĮĪÉĆŁššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššš ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌŲššš |ššššššššššššššššš |

|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |šššš ŠĻĢĻÖÅĪÉњššš |ššššššššššššššššš |

|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš | ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹ ŌĻŽĖÉ |ššššššššššššššššš |

|šššššššššššššššššš |---------------------------------------|ššššš (ķt), Ķššššš |ššššššššššššššššš |

|šššššššššššššššššš |šššššššš Xšššššššš |šššššššš Yšššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš |

|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššš 1šššššššš |šššššššš 2šššššššš |šššššššš 3šššššššš |šššššššš 4šššššššš |ššššššš 5šššššššš |

|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššš šššššš2. ļĀŪÉÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮšššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššš N Š/Ššššššš | õŽÅŌĪŁŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ |š šĢĻŻĮÄŲ (ņ), Ķ2š |š +- äÅĢŲŌĮņ, Ķ2šš |š čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮš |

|šššššššššššššššššš | ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŽĮÓŌÉ |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššš ŽĮÓŌɚššššš |

|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššš 1šššššššš |šššššš šš2šššššššš |šššššššš 3šššššššš |šššššššš 4šššššššš |ššššššš 5šššššššš |

|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš | ššššššššššššššššš|

|-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------|

|šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |šššššššššššššššššš |ššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššš śĮĖĢĄŽÅĪÉÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮšššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššš+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššš ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššš óČÅĶĮ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉČ ŠĻÓŌŅĻÅĪÉŹššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|õÓĢĻ×ĪŁÅ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ:šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššš óČÅĶĮ ĻĮÓĢĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|õÓĢĻ×ĪŁÅ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ:šššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššš+-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššš žÅŅŌÅÖ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹšššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķĮÓŪŌĮĀ 1: ____________šššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|õÓĢĻ×ĪŲĪ" ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ:ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš (ĻĀĻŅĻŌĪĮŃ ÓŌĻŅĻĪĮ žÅŅŌÅÖĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹ)

 

ššššššššššššššššššššš įėō óļēģįóļ÷įīéń ķåóōļšļģļöåīéń ēņįīéćł śåķåģųīļēļ õžįóōėį

 

ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ_______________________________________________

šĢĻŻĮÄŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ_________________________________________________________________________

 

ššššššššššššššššššššššš ķÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪĻ:

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

|š üĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚš |š ėĮÄĮÓŌŅĻףŹš |šššššš ęĮĶÉĢÉŃ É ÉĪÉĆÉĮĢŁšššššš | ņÅĖ×ÉŚÉŌŁ |šĻÄŠÉÓŲ | óŠĻÓĻĀ ɚ |

|š ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹšš |ĪĻĶÅŅ ÓĶÅÖĪĻĒĻ |ššš ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃ ÉĢÉ ÅĒĻšš šš|ĆĻ××ŅÅĪĪĻÓ-| É ÄĮŌĮ |šš ÄĮŌĮššš |

|ŌĻŽĖÉ ÉĢÉ ŽĮÓŌÉ |ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻÕŽĮÓ-|ššš ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ, ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁššš |ššš Ōɚššš |ššššššš | ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ |

|ššš ĒŅĮĪÉĆŁšššš |ššššš ŌĖĮššššš |šš ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ, ÕÄĻÓŌĻ×ÅŅŃĄŻÅĒĻšš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššš ĢÉŽĪĻÓŌŲššššššššššš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|šššššš 1ššššššš |šššššš 2šššššš |šššššššššššššš 3ššššššššššššššš |šššš 4šššš |šš 5ššš |šššš 6šššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |šššššššššššššššššššš ššššššššššš|šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|ššššššššššššššš |šššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

|----------------+---------------+--------------------------------+-----------+--------+-----------|

|ššššššššššššš šš|šššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |šššššššššš |ššššššš |šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

ššššššššššš īĮĢÉŽÉÅ ŅĮŚĪĻĒĢĮÓÉÉ ŠŅÉ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ:

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

| ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹ ŌĻŽĖɚ |šš ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ĪĻĶÅŅ ÓĶÅÖĪĻĒĻšš |ššš óĻÄÅŅÖĮĪÉÅ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļšššš |

|šššššš ÉĢÉ ŽĮÓŌÉ ĒĻĮĪÉÉŁššš šššš|šššššš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻÕŽĮÓŌĖĮššššššš |šššš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁšššš |

|--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------|

|šššššššššššššš Iššššššššššššššš |šššššššššššššš 2ššššššššššššššš |šššššššššššššš 3ššššššššššššššš |

|--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššš ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÓĪŃŌÉÉ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ:

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

|š ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ |š ėĮÄĮÓŌŅĻףŹšš |šššššš ęĮĶÉĢÉŃ É ÉĪÉĆÉĮĢŁšššššššššš óŠĻÓĻĀ ÓĪŃŌÉŃ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļšš |

|š ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹš | ĪĻĶÅŅ ÓĶÅÖĪĻĒĻ |ššš ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃ ÉĢÉ ÅĒĻšššššššššš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁšššš |

|ŌĻŽĖÉ ÉĢÉ ŽĮÓŌÉ|ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻÕŽĮÓŌ-|ššš ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ, ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁššššššš (ÉŚĶÅĪÅĪÉÅ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњšš |

|ššš ĒŅĮĪÉĆŁššš |šššššš ĖĮšššššš |šš ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ, ÕÄĻÓŌĻ×ÅŅŃĄŻÅĒĻššš ĒŅĮĪÉĆŁ, ŅĮÓÓĶĻŌŅÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ|

|šššššššššššššš |ššššššššššššššš |šššš ĢÉŽĪĻÓŌŲ. ÄĮŌĮ ÓĪŃŌÉњšššššš ÓŠĻŅĮ × ÓÕÄÅ, ŌŅÅŌÅŹÓĖĻĶ ÓÕÄŚ |

|šššš šššššššššš|ššššššššššššššš |ššššš ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ, ŠĻÄŠÉÓŲššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|---------------+----------------+-----------------------------------------------------------------|

|šššššš 1šššššš |šššššš 2ššššššš |šššššššššššššš 3ššššššššš šššššššššššššššššššššš4ššššššššššššššš |

|---------------+----------------+-----------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššš |ššššššššššššššš |šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

ėĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĪÖÅĪÅŅ: __________________________ššššššš ____________________________________

ššššššššššššššššššššššš ķ.š.ššššš ŠĻÄŠÉÓŲššššššššššššššššššššššš ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĪÉĆÉĮĢŁ

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš +-----------------------N

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ģÉÓŌ N _____šššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ķåöå÷ļź šģįīšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššš įĀŅÉÓŁ ÕŚĢĻ×ŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךšššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŌĻŽĖÉ _______ššššššššššššššššššššššš |ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŌĻŽĖÉ _______šššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŌĻŽĖÉ _______ššššššššššššššššššššššš |ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŌĻŽĖÉ _______šššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 2

 

šššššššššššššššš ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

 

šššššššššššššššššššššššššš I. ļĀŻÉÅ ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

 

šššš 1. ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖŚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš (ÄĮĢÅŚ -šš ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ)

ÕÓŌĮĪĮ×ĢÉ×ĮĄŌ ŠŅĮ×ÉĢĮ ĻĘĻŅĶĢÅĪÉŃ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ.

šššš 2. ÷ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ęÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶ ŚĮĖĻĪĻĶ ĻŌ 24 ÉĄĢŃ 2007 Ē. N 221-ęś

"ļ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĶ ĖĮÄĮÓŌŅÅ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ"* (ÄĮĢÅÅ - śĮĖĻĪ) ĶÅÖÅ×ĻŹšš ŠĢĮĪ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃÅŌ ÓĻĀĻŹ ÄĻĖÕĶÅĪŌ, ĖĻŌĻŅŁŹ ÓĻÓŌĮ×ĢÅĪš ĪĮš ĻÓĪĻ׌š ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮšš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅŹšš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉɚš ÉĢɚš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻŹšššš ףŠÉÓĖɚšš Ļ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ É × ĖĻŌĻŅĻĶ ×ĻÓŠŅĻÉŚ×ÅÄÅĪŁ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪŁÅ

×ĪÅÓÅĪĪŁÅ × ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹš ĖĮÄĮÓŌŅš ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌɚ Ó×ÅÄÅĪÉњ ɚš ÕĖĮŚĮĪŁ

Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ ÉĢÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ĢÉĀĻšš Ļ

ŽĮÓŌÉ ÉĢÉ ŽĮÓŌŃČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ĢÉĀĻ ĪĻ×ŁÅ ĪÅĻĀČĻÄÉĶŁÅ ÄĢŃ ×ĪÅÓÅĪÉŃ

× ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ ĖĮÄĮÓŌŅ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖŚš ÉĢÉ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ.

šššš 3. ÷ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ:

šššš 1)š ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮČ,š ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŠŅɚ ŅĮŚÄÅĢÅ,šššš ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉÉ,

ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŠŅÅĻĀŅĮŚÕÅĶŁÅ (ÉÓČĻÄĪŁÅ) ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ

ÕŽĮÓŌĖÉ) ÉĢÉ ×ŁÄÅĢÅ ÉŚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš 2)š ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮČ,š ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ÉŚš ŚÅĶÅĢŲ,ššš ššĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ ×

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ;

šššš 3) ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ÉŚ ĖĻŌĻŅŁČ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ×ŁÄÅĢĮ ך ÓŽÅŌšš ÄĻĢÉ

(ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĻĀŻÅŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪŁ ĪĻ×ŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ, Į

ŌĮĖÖÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ĖĻŌĻŅŁÅ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éɚ Ӛ śÅĶÅĢŲĪŁĶšš ĖĻÄÅĖÓĻĶ

ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ** É ÄŅÕĒÉĶɚ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶɚ ŚĮĖĻĪĮĶɚ ŠĻÓĢŚš ŅĮŚÄÅĢĮ

ÓĻČŅĮĪŃĄŌÓŃ × ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ĒŅĮĪÉĆĮČ, É ŅĮĪÅÅ ÕŽŌÅĪĪŁČ (ÄĻ 1 ĶĮŅŌĮ 2008 Ē.)

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮČ,š ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃĄŻÉȚ ÓĻĀĻŹšš ÅÄÉĪĻŚššš ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉÅ

(ÉŚĶÅĪÅĪĪŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ);

šššš 4)š ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮČ,š ךš ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ĖĻŌĻŅŁČšššš ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃĄŌÓŃ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅš ŅĮĀĻŌŁš ŠĻš ÕŌĻŽĪÅĪÉĄš Ó×ÅÄÅĪÉŹš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĒĻšš ĖĮÄĮÓŌŅĮ

ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ (ÄĮĢÅÅ - ēėī)š Ļš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚ ĒŅĮĪÉƚ ɚ (ÉĢÉ)šš ŠĢĻŻĮÄÉ

(ÕŌĻŽĪŃÅĶŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ).

šššš 4. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ÓĻÓŌĻÉŌ ÉŚ ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ É ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹ ŽĮÓŌÅŹ,šš ĖĻŌĻŅŁÅ

ÄÅĢŃŌÓŃ ĪĮ ŅĮŚÄÅĢŁ, ĻĀŃŚĮŌÅĢŲĪŁÅ ÄĢŃ ×ĖĢĄŽÅĪÉŃ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, É

ŅĮŚÄÅĢŁ, ×ĖĢĄŽÅĪÉÅ ĖĻŌĻŅŁČ ך ÓĻÓŌĮך ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ŚĮ×ÉÓÉŌš ĻŌš ×ÉÄĮ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ. šŅÉ ÜŌĻĶ ך ÓĻÓŌĮך ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻšš ŠĢĮĪĮ

ĻĀŃŚĮŌÅĢŲĪĻ ×ČĻÄŃŌ ŌÉŌÕĢŲĪŁŹ ĢÉÓŌ É ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÅ.

šššš 5. ė ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĻŌĪĻÓŃŌÓŃ ÓĢÅÄÕĄŻÉÅ ŅĮŚÄÅĢŁ:

šššš 1) ÉÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ;

šššš 2) Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ףŠĻĢĪÅĪĪŁČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŃČ É ŅĮÓŽÅŌĮČ;

šššš 3) Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ;

šššš 4) Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ;

šššš 5) Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ ĖĻŌĻŅŁČ ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ

ÄĻÓŌÕŠ Ė ĻĀŅĮŚÕÅĶŁĶ ÉĢÉ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ;

šššš 6) Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ;

šššš 7) Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌŃČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš 8) ŚĮĖĢĄŽÅĪÉÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ;

šššš 9) ĮĖŌ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 6. ė ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĻŌĪĻÓŃŌÓŃ ÓĢÅÄÕĄŻÉÅ ŅĮŚÄÅĢŁ:

šššš 1) ÓČÅĶĮ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉČ ŠĻÓŌŅĻÅĪÉŹ;

šššš 2) ÓČÅĶĮ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš 3) ŽÅŅŌÅÖ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹ;

šššš 4) ĮĀŅÉÓŁ ÕŚĢĻ×ŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš 7. ļĀŃŚĮŌÅĢŲĪĻĶÕ ×ĖĢĄŽÅĪÉĄ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ĪÅŚĮ×ÉÓÉĶĻšš ĻŌ

×ÉÄĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ (ŚĮ ÉÓĖĢĄŽÅĪÉÅĶ ÓĢÕŽĮŃ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ×

ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻš ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚš ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×) ŠĻÄĢÅÖĮŌ ÓĢÅÄÕĄŻÉÅ ŅĮŚÄÅĢŁ:

šššš 1) ÉÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ;

šššš 2) Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ףŠĻĢĪÅĪĪŁČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŃČ É ŅĮÓŽÅŌĮČ;

šššš 3) ÓČÅĶĮ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉČ ŠĻÓŌŅĻÅĪÉŹ;

šššš 4) ÓČÅĶĮ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš 5) ŽÅŅŌÅÖ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹ (ÄĮĢÅÅ - žÅŅŌÅÖ).

šššš 8.š ÷š ÓĻÓŌĮך ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮ,š ŠĻÄĒĻŌĮ×ĢÉ×ĮÅĶĻĒĻš ךššš ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ŠÕŌÅĶšš ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ×ĖĢĄŽĮĄŌÓњ ÓĢÅÄÕĄŻÉŚ ŅĮŚÄÅĢŁ:š "éÓČĻÄĪŁÅšš ÄĮĪĪŁÅ",

"ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ Éš ÉȚ ŽĮÓŌŃČ",š šš"ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮČ,š ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶš ĖĻŌĻŅŁČš ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓњššššš ÄĻÓŌÕŠ Ė

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁĶ ÉĢÉ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ" É žÅŅŌÅÖ.

šššš 9. ņĮŚÄÅĢŁ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" É

"ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ ĖĻŌĻŅŁČ ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠ

Ė ĻĀŅĮŚÕÅĶŁĶ ÉĢÉ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶš ŚÅĶÅĢŲĪŁĶš ÕŽĮÓŌĖĮĶ"š ×ĖĢĄŽĮĄŌÓњ ךš ÓĻÓŌĮ×

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, ŠĻÄĒĻŌĮ×ĢÉ×ĮÅĶĻĒĻš ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚšš ŅĮĀĻŌ ŠĻ

ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ŠÕŌÅĶš ŅĮŚÄÅĢĮ,š ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ÉĢÉ

ףÄÅĢĮ.

šššš ņĮŚÄÅĢ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚš ŽĮÓŌŃČ"

×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ

× ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠÕŌÅĶ:

šššš 1) ףÄÅĢĮ × ÓŽÅŌš ÄĻĢɚ (ÄĻĢÅŹ)š ך ŠŅĮ׌ ĻĀŻÅŹššš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ ĪĮ

ÉŚĶÅĪÅĪĪŁŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ;

šššš 2) ŅĮŚÄÅĢĮ ÉÓČĻÄĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ך ÓĢÕŽĮŃČ,šš ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ

śÅĶÅĢŲĪŁĶ ĖĻÄÅĖÓĻĶ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ É ÄŅÕĒÉĶÉ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶÉ ŚĮĖĻĪĮĶÉ,

ĢÉĀĻ × ÓĢÕŽĮÅ ŅĮŚÄÅĢĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃĄŻÅĒĻš ÓĻĀĻŹšš ÅÄÉĪĻÅ

ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉÅ).

šššš 10. ņĮŚÄÅĢ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉȚš ŽĮÓŌŃČ"

×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ ×š ÓĻÓŌĮך ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮ,š ŠĻÄĒĻŌĮ×ĢÉ×ĮÅĶĻĒĻš ךš ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ Ó×ÅÄÅĪÉŹ ēėī Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚ ĒŅĮĪÉĆŁšš É

(ÉĢÉ) ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 11. ņĮŚÄÅĢš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŽĮÓŌŃȚ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ"

×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮš ÷š ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅšš ŅĮĀĻŌŁ

ףŠĻĢĪŃĢÉÓŲ × ĆÅĢŃČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ ŽĮÓŌÉ (ŽĮÓŌÅŹ) ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÅĒĻšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ É ŠŅÉ ÜŌĻĶ ĪÅ ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃĢĻÓŲš ÕŌĻŽĪÅĪÉŚ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњš ĒŅĮĪÉĆŁ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÉĢÉ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.š ÷š ÉĪŁČšš ÓĢÕŽĮŃČ

Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃȚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ×ĖĢĄŽĮĄŌÓњ ך ÓĻÓŌĮךš ÓĢÅÄÕĄŻÉČ

ŅĮŚÄÅĢĻ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ: "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ

ŽĮÓŌŃČ", "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚš ŽĮÓŌŃČ",

"ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ".

šššš 12. ņĮŚÄÅĢ "śĮĖĢĄŽÅĪÉÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ" ×ĖĢĄŽĮÅŌÓњ ךš ÓĻÓŌĮ×

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ × ÓĢÅÄÕĄŻÉČ ÓĢÕŽĮŃČ:

šššš 1) × ČĻÄÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ףŃ×ĢÅĪŁš ĪÅÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éњš ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

Ó×ÅÄÅĪÉŹ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ŅĮĪÅÅ ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ ĒŅĮĪÉƚ ÓĶÅÖĪŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×, ĒŅĮĪÉĆ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪŁČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŹš ÉĢɚ ĪĮÓÅĢÅĪĪŁČš ŠÕĪĖŌĻך ÉČ

ĘĮĖŌÉŽÅÓĖĻĶÕ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉĄ, ĪĮĢÉŽÉÅ ĖĻŌĻŅŁČ Ń×ĢŃÅŌÓњ ŠŅÅŠŃŌÓŌ×ÉÅĶšš ÄĢŃ

ŠĻÓŌĮĪĻ×ĖÉ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹšš ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹ

ÕŽÅŌ ÉĢÉ ÄĢњ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ÕŽÅŌĮš ÉŚĶÅĪÅĪÉŹš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš 2) ÉĶÅĄŌÓŃ ĪÅÓĪŃŌŁÅ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ ŠĻ ŠĻ×ĻÄÕ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ, ףÄÅĢŃÅĶĻĒĻ × ÓŽÅŌ ÄĻĢÉ (ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ ÉŚ

ÓĻÓŌĮ×Įš ŚÅĶÅĢŲš ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻš ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ,š ÉĢɚššš ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ Ļ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš 3)š ך ÉĪŁČš ÓĢÕŽĮŃČ,š ך ŌĻĶš ŽÉÓĢÅ,š ÅÓĢɚ ŠĻšššš ÕÓĶĻŌŅÅĪÉĄ ĢÉĆĮ,

ףŠĻĢĪŃĄŻÅĒĻ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅš ŅĮĀĻŌŁ,š ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻš ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻšš ĻĀĻÓĪĻ×ĮŌŲ

ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŁ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻš ĻĀĻÓĪĻ×ĮŌŲšš ŅĮŚĶÅŅŁ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×).

šššš 13.š ņĮŚÄÅĢš "įĀŅÉÓŁš ÕŚĢĻףȚ ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČššš ÕŽĮÓŌĖĻ×"

×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮš ÷š ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅšš ŅĮĀĻŌŁ

ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃĢÉÓŲ × ĆÅĢŃȚ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ÉĢɚš ÕŌĻŽĪÅĪÉŃ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ŠŅɚ ÓĻĀĢĄÄÅĪÉɚššš ÕÓĢĻ×ÉŹ,

ÕĖĮŚĮĪĪŁČ × ŠÕĪĖŌÅ 87 ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ.

šššš 14. ÷ ŚĮ×ÉÓÉĶĻÓŌÉ ĻŌ ×ÉÄĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

ĶĻÖÅŌ ×ĖĢĄŽĮŌŲÓŃ ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅ.

šššš óĻÓŌĮ×ĪŁÅš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻšš ŠĢĮĪĮšš ĖĻĶŠĢÅĖŌÕĄŌÓњš ךššš ÓĢÅÄÕĄŻÅŹ

ŠĻÓĢÅÄĻ×ĮŌÅĢŲĪĻÓŌÉ: ŌÉŌÕĢŲĪŁŹ ĢÉÓŌ, ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÅ, ŅĮŚÄÅĢŁ ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹšš ŽĮÓŌÉ

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, ŅĮŚÄÅĢŁš ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮ,šš ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ

ŠŅÉĢĻÖÅĪÉŃ (ÄĮĢÅÅ - šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ).

šššš 15. äĻ 1 ŃĪ×ĮŅŃ 2011 Ē. ĪĮŅŃÄÕ Óš ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶɚ ÉĪÖÅĪÅŅĮĶɚš ĶÅÖÅףÅ

ŠĢĮĪŁ ĻĘĻŅĶĢŃĄŌÓŃ ŌĮĖÖÅ ĢÉĆĮĶÉ, ĻĀĢĮÄĮ×ŪÉĶÉ ĪĮ ÄÅĪŲš ×ÓŌÕŠĢÅĪÉњ ךš ÓÉĢÕ

śĮĖĻĪĮ ŠŅĮ×ĻĶ ףŠĻĢĪÅĪÉŃ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉĮĢŲĪĻĶÕ ŚÅĶĢÅÕÓŌŅĻŹÓŌ×Õ (ÄĮĢÅÅ

- ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ÉĪÖÅĪÅŅŁ).

 

ššššššššššš II. ļĀŻÉÅ ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

 

šššš 16. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓњ ĪĮš ĀÕĶĮÖĪĻĶš ĪĻÓÉŌÅĢÅ,š Įššš ŌĮĖÖÅ ĪĮ

ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻĶ ĪĻÓÉŌÅĢÅ × ×ÉÄÅ ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻĒĻ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ.

šššš ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ, ĪÅĻĀČĻÄÉĶŁŹ ÄĢŃ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪÉњ ך ĻŅĒĮĪšš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ

ÕŽÅŌĮ ŚĮŃ×ĢÅĪÉŃ Ļ ŠĻÓŌĮĪĻ×ĖÅ ĪĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹš ÕŽÅŌš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×, ĶĻÖÅŌ ĀŁŌŲ ĻĘĻŅĶĢÅĪ × ×ÉÄÅ ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻĒĻ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ, ŚĮ×ÅŅÅĪĪĻĒĻ

ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻŹ ĆÉĘŅĻ×ĻŹ ŠĻÄŠÉÓŲĄš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ÉĪÖÅĪÅŅĮ.ššš šŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪÉÅ ×

ĻŅĒĮĪ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÕŽÅŌĮ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĪĮ ĀÕĶĮÖĪĻĶ ĪĻÓÉŌÅĢÅ × ÕĖĮŚĮĪĪĻĶ

ÓĢÕŽĮÅ ĪÅ ŌŅÅĀÕÅŌÓŃ.

šššš ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĪĮ ĀÕĶĮÖĪĻĶ ĪĻÓÉŌÅĢÅ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ × ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Å ĪÅ ĶÅĪÅÅ

Ä×ÕČ ÜĖŚÅĶŠĢŃŅĻ×, ĻÄÉĪ ÉŚ ĖĻŌĻŅŁČ ŠŅÅÄĪĮŚĪĮŽÅĪ ÄĢŃ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪÉŃ × ĻŅĒĮĪ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÕŽÅŌĮ ×ĶÅÓŌŚ Ӛ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉĶš ŚĮŃ×ĢÅĪÉÅĶ,š Įššš ×ŌĻŅĻŹ É

ŠĻÓĢÅÄÕĄŻÉŚ ÜĖŚÅĶŠĢŃŅŁš ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éɚ Ӛ ÄĻĒĻ×ĻŅĻĶšš Ļšššš ףŠĻĢĪÅĪÉÉ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ - ÄĢŃ ŠÅŅÅÄĮŽÉ ŚĮĖĮŚŽÉĖÕ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ.

šššš 17. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĪĮ ĀÕĶĮÖĪĻĶ ĪĻÓÉŌÅĢÅ ÄĻĢÖÅĪ ĀŁŌŲ ŠŅĻŪÉŌ É ÓĖŅÅŠĢÅĪ

ŠĻÄŠÉÓŲĄ É ĻŌŌÉÓĖĻĶ ŠÅŽĮŌÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ.

šššš šĻÄŠÉÓŲ É ĻŌŌÉÓĖš ŠÅŽĮŌɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ÉĪÖÅĪÅŅĮššš ŠŅĻÓŌĮ×ĢŃĄŌÓŃ ĪĮ

ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ É ĪĮ ĻĀĻŅĻŌŚ ŠĻÓĢÅÄĪÅĒĻš ĢÉÓŌĮšš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ, Į ŌĮĖÖÅ × ĮĖŌŚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉĆŁšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš īĮš ŌÉŌÕĢŲĪĻĶš ĢÉÓŌŚ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ÄĮŌĮš ŠĻÄĒĻŌĻ×Ėɚšš ĻĖĻĪŽĮŌÅĢŲĪĻŹ

ŅÅÄĮĖĆÉɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶšš ÉĪÖÅĪÅŅĻĶšš (ÄĮŌĮšššš ŚĮ×ÅŅŪÅĪÉŃ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ).

šššš ļŌĶÅŌĖĮ Ļ ŠĻÓŌÕŠĢÅĪÉÉ × ĻŅĒĮĪ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ÕŽÅŌĮš ĶÅÖÅ×ĻĒĻšš ŠĢĮĪĮ,

ĻĘĻŅĶĢÅĪĪĻĒĻš ĪĮš ĀÕĶĮÖĪĻĶš ĪĻÓÉŌÅĢÅ,š ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓњ ĪĮš ŌÉŌÕĢŲĪĻĶš ĢÉÓŌÅ

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ÓŠÅĆÉĮĢÉÓŌĻĶ ĻŅĒĮĪĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ÕŽÅŌĮš ŠŅɚš ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉÉ

ŚĮŃ×ĢÅĪÉŃ É ĪÅĻĀČĻÄÉĶŁČ ÄĢŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÕŽÅŌĮ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×.

šššš 18.š ļĘĻŅĶĢÅĪÉŚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ĪĮšš ĀÕĶĮÖĪĻĶšššššš ĪĻÓÉŌÅĢÅ ĶĻÖÅŌ

ŠŅĻÉŚ×ĻÄÉŌŲÓњ Ӛ ŠŅÉĶÅĪÅĪÉÅĶš ÓŅÅÄÓŌך ĖĻĶŠŲĄŌÅŅĪĻŹš ĒŅĮĘÉĖÉ,š Įš ŌĮĖÖÅ

ĖĻĶĀÉĪÉŅĻ×ĮĪĪŁĶ ÓŠĻÓĻĀĻĶ. ÷ĪÅÓÅĪÉÅ ŌÅĖÓŌĻ×ŁČ Ó×ÅÄÅĪÉŹ ×ŅÕŽĪÕĄ (ĻŌšš ŅÕĖÉ)

ŠŅĻÉŚ×ĻÄÉŌÓњ ŅĮŚĀĻŅŽÉ×Ļš ŌÕŪŲĄ,š ŽÅŅĪÉĢĮĶɚ ÉĢɚ ŠĮÓŌĻŹš ÓÉĪÅĒĻšš Ć×ÅŌĮ.

ļŠÅŽĮŌĖÉ, ŠĻÄŽÉÓŌĖÉ, ŠŅÉŠÉÓĖÉ, ŚĮŽÅŅĖĪÕŌŁÅ ÓĢĻ×Įš ɚ ÉĪŁÅšš ĪÅĻĒĻ×ĻŅÅĪĪŁÅ

ÉÓŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ ĪÅ ÄĻŠÕÓĖĮĄŌÓŃ. ÷ÓÅ ÉÓŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ × ĶÅÖÅ×ĻĶ ŠĢĮĪÅ ÄĻĢÖĪŁšš ĀŁŌŲ

ŚĮ×ÅŅÅĪŁ ŠĻÄŠÉÓŲĄ (Ó ÕĖĮŚĮĪÉÅĶ ĘĮĶÉĢÉÉ É ÉĪÉĆÉĮĢĻ×)š ɚ ĻŌŌÉÓĖĻĶšš ŠÅŽĮŌÉ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ.

šššš ļĘĻŅĶĢÅĪÉÅ ĖĮŅĮĪÄĮŪĻĶ ŅĮŚÄÅĢĻ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, × ŌĻĶ ŽÉÓĢÅ ×ČĻÄŃŻÉČ

× ÓĻÓŌĮ× ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹ ŽĮÓŌÉ, ĪÅ ÄĻŠÕÓĖĮÅŌÓŃ. ÷ÓÅ ŚĮŠÉÓÉ,š ŚĮšš ÉÓĖĢĄŽÅĪÉÅĶ

ĻĒĻ×ĻŅÅĪĪŁČ ÓĢÕŽĮÅ×, ŠŅĻÉŚ×ĻÄŃŌÓŃ ĪĮ ŅÕÓÓĖĻĶ ŃŚŁĖÅ.š žÉÓĢĮšš ŚĮŠÉÓŁ×ĮĄŌÓŃ

ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ.

šššš ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓњ ĪĮš ĢÉÓŌĮȚ ĘĻŅĶĮŌĮš į4.š ņĮŚÄÅĢŁšš "óČÅĶĮ

ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉČ ŠĻÓŌŅĻÅĪÉŹ", "óČÅĶĮš ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČššš ÕŽĮÓŌĖĻ×" É

žÅŅŌÅÖ ĶĻĒÕŌ ĻĘĻŅĶĢŃŌŲÓŃ ĪĮ ĢÉÓŌĮČ ĀĻĢŲŪÉČ ĘĻŅĶĮŌĻ×.

šššš 19. īÕĶÅŅĮĆÉŃ ĢÉÓŌĻ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ Ń×ĢŃÅŌÓњ ÓĖ×ĻŚĪĻŹš ךš ŠŅÅÄÅĢĮČ

ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ. äĻĖÕĶÅĪŌŁ, ×ĖĢĄŽĮÅĶŁÅ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ, ĪÅ ĪÕĶÅŅÕĄŌÓŃ.

šššš åÓĢÉ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĪÅ ÕĶÅŻĮĄŌÓњ ĪĮš ĻÄĪĻĶš ĢÉÓŌŚ ĖĮĖĻĒĻ-ĢÉĀĻšš ŅĮŚÄÅĢĮ,

ÄĻŠÕÓĖĮÅŌÓњ ŅĮŚĶÅŻĮŌŲš ÉȚ ĪĮš ĪÅÓĖĻĢŲĖÉȚ ĢÉÓŌĮȚ ĢÉĀĻšš ĪĮšš ĻĀĻŅĻŌÅ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ĢÉÓŌĮ. ÷ ÕĖĮŚĮĪĪĻĶ ÓĢÕŽĮÅ ĪĮ ĖĮÖÄĻĶ ĢÉÓŌÅ ĢÉĀĻ ĪĮ ĖĮÖÄĻŹ

ÓŌŅĮĪÉĆÅ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ŅĮŚÄÅĢĮš ×ĻÓŠŅĻÉŚ×ĻÄŃŌÓњ ÓĢÅÄÕĄŻÉŚš Ó×ÅÄÅĪÉŃ:

ÓĢĻ×Į "ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ" É ĪĮŚ×ĮĪÉÅ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ŅĮŚÄÅĢĮ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ.

šššš åÓĢÉ ŅĮŚÄÅĢŁ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŅĮŚĶÅŻÅĪŁ ĪĮš ĢÉÓŌĮȚ Ӛ ĻĀĻŅĻŌĻĶ,šš ŠŅÉ

ŚĮŠĻĢĪÅĪÉÉ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "ģÉÓŌš N_____"š ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻš ŅĮŚÄÅĢĮšš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ ŽÅŅÅŚ ŚĮŠŃŌÕĄ ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ ĪĻĶÅŅ ÓŌŅĮĪÉĆŁ.

šššš ļĀŻÅÅ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļ ĢÉÓŌĻ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, ×ĖĢĄŽĮњ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļšš ĢÉÓŌĻ×

ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ, ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĪĮ ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ.

šššš 20. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ × ×ÉÄÅ ĻÄĪĻĒĻ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ × ÓĢÕŽĮÅ, ÅÓĢÉ:

šššš × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ŅĮŚÄÅĢĮ šĻÄĪĻĒĻš ÉÓČĻÄĪĻĒĻš (ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻ)šš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ĻÄÉĪ ÉĢÉ ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ĪÅÓĖĻĢŲĖÉȚ ÉÓČĻÄĪŁČšššš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ×ŁÄÅĢĮ × ÓŽÅŌ ÄĻĢÉ (ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĻĀŻÅŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ

ĪĮš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖš ĻĀŅĮŚÕĄŌÓњ ĻÄÉĪš ÉĢɚšš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ

ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖš (ŚÅĶÅĢŲĪŁÅššš ÕŽĮÓŌĖÉ) É

ŽĮÓŌɚ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš (ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×)š ĢÉĀĻššš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ Ó

ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ÕŌĻŽĪŃĄŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŽĮÓŌŃČ

ÉÓČĻÄĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŽĮÓŌÅŹ ĻÄĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ÕŌĻŽĪŃÅŌÓŃ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ É

ÕŌĻŽĪŃĄŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŽĮÓŌŃČ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ĻÄÉĪ ÉĢÉ ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻך ɚš ×

ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ŌĮĖÉȚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ÕŌĻŽĪÅĪĻš ĻŠÉÓĮĪÉŚš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ĒŅĮĪÉĆ ÓĶÅÖĪŁČ Ó ĪÉĶÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš åÓĢɚ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ÓĻŠŅĻ×ĻÖÄĮĢĻÓŲšš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÅĶ

ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ŠĻš ÕŌĻŽĪÅĪÉĄš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњš ĒŅĮĪÉĆŁšššš ÉÓČĻÄĪĻĒĻ

(ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻ) ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ĻĘĻŅĶĢŃĄŌÓŃ: ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻ ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ É ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻšš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš 21. īÅŚĮŠĻĢĪÅĪĪŁÅ ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁ ŅĮŚÄÅĢĻ× ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

ĪÅ ÉÓĖĢĄŽĮĄŌÓŃ, × ŌĮĖÉČ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮČ ŠŅĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ŚĪĮĖ "-" (ŠŅĻŽÅŅĖ).

šššš 22. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ÓĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ĪĮ ĻÓĪĻ×Å Ó×ÅÄÅĪÉŹ ēėī ĻĀ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪĻĶ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ (ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻŹ ףŠÉÓĖÉ) É (ÉĢÉ) Ó×ÅÄÅĪÉŹ ĻĀ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪĻŹ

ŌÅŅŅÉŌĻŅÉɚ (ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉÉ).š šŅɚššš ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻÓŌÉ ÄĢŃ

ŠĻÄĒĻŌĻ×Ėɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ĶĻĒÕŌš ĀŁŌŲš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪŁšš ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖÉÅ

ĶĮŌÅŅÉĮĢŁš ɚ (ÉĢÉ)š ŚÅĶĢÅÕÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĮњ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉŃ,šššššš ČŅĮĪŃŻĮŃÓŃ ×

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĶš ĘĻĪÄŚ ÄĮĪĪŁČ,š ŠĻĢÕŽÅĪĪŁČš ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚššš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉŃ

ŚÅĶĢÅÕÓŌŅĻŹÓŌ×Į.

šššš 23. ÷ ÓĢÕŽĮŃČ, ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪŁČ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶÉ ŚĮĖĻĪĮĶÉ, ÄĢŃ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÉ

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ÉÓŠĻĢŲŚÕĄŌÓŃ:

šššš 1)ššš ÄĻĖÕĶÅĪŌŁššš ĒŅĮÄĻÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĻĒĻššš ŚĻĪÉŅĻ×ĮĪÉњšš (ŠŅĮ×ÉĢĮ

ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ É ŚĮÓŌŅĻŹĖÉ);

šššš 2)šš ĪĻŅĶĮŌÉ×ĪŁÅšš ŠŅĮ×Ļ×ŁÅšš ĮĖŌŁ,šš ÕÓŌĮĪĮ×ĢÉ×ĮĄŻÉŚššš ŠŅÅÄÅĢŲĪŁÅ

(ĶĮĖÓÉĶĮĢŲĪŁÅ É ĶÉĪÉĶĮĢŲĪŁÅ) ŅĮŚĶÅŅŁ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš 3)š ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉњ ŠĻš ŠĢĮĪÉŅĻ×ĖŚ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉɚ (ŠŅĻÅĖŌŁšššš ĶÅÖÅ×ĮĪÉŃ

ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ);

šššš 4) ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪĪŁÅ ĻŅĒĮĪĮĶÉ ĶÅÓŌĪĻĒĻ ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ ÓČÅĶŁ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ĪĮš ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŠĢĮĪĮȚ ÉĢɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚš ĖĮŅŌĮČ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉČ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ;

šššš 5) ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪĪŁÅ × ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶ ŠĻŅŃÄĖŚ ŠŅĻÅĖŌŁš ĒŅĮĪÉƚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×, ŠŅĻÅĖŌŁš ĻŅĒĮĪÉŚĮĆÉɚ ɚ ŚĮÓŌŅĻŹĖɚ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹšš ÓĮÄĻ×ĻÄŽÅÓĖÉČ,

ĻĒĻŅĻÄĪÉŽÅÓĖÉČ ÉĢÉ ÄĮŽĪŁČ ĪÅĖĻĶĶÅŅŽÅÓĖÉȚ ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŹš ĒŅĮÖÄĮĪ,šš ŠŅĻÅĖŌŁ

ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉњš ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪŁČšš ÕĒĻÄÉŹšš ɚššššššš ÉĪŁČ ŚÅĶÅĢŲ

ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ;

šššš 6) ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪĪŁÅ × ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶ ŠĻŅŃÄĖÅ ĶĮŌÅŅÉĮĢŁ ĢÅÓĻÕÓŌŅĻŹÓŌ×Į;

šššš 7) ŅÅŪÅĪÉŃ Ļ ŠŅÅÄ×ĮŅÉŌÅĢŲĪĻĶ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌ ŅĮŚĶÅŻÅĪÉŃ ĻĀßÅĖŌĻ×,

ŅÅŪÅĪÉŃ Ļ ŠŅÅÄĻÓŌĮ×ĢÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ÉĪŁÅ ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ Ļ ŠŅĮ×ĮȚš ĪĮ

ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ;

šššš 8) ×ÓŌÕŠÉ×ŪÉÅ × ŚĮĖĻĪĪÕĄ ÓÉĢÕ ÓÕÄÅĀĪŁÅ ĮĖŌŁ;

šššš 9) ÉĪŁÅ ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪŁÅ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×ĻĶ ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ.

šššš 24. šŅÉ ×ŁŠĻĢĪÅĪÉÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ףÄÅĢÕ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ×

ÓŽÅŌ ÄĻĢÉ (ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĻĀŻÅŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ ĪĮš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖšš ÉŚ

ÓĻÓŌĮ×Įšš ŚÅĶÅĢŲšš ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻšš ĪĮŚĪĮŽÅĪÉњšššššš ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ

ŠĻÄĒĻŌĮ×ĢÉ×ĮÅŌÓŃ Ó ÕŽÅŌĻĶ ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŹš ęÅÄÅŅĮĢŲĪĻĒĻš ŚĮĖĻĪĮš ĻŌš 24šš ÉĄĢŃ

2002 Ē. N 101-ęś "ļĀ ĻĀĻŅĻŌÅ ŚÅĶÅĢŲ ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ"***

(ÄĮĢÅÅ - śĮĖĻĪ ĻĀ ĻĀĻŅĻŌÅ) ĪĮ ĻÓĪĻ×Å:

šššš 1) ŠŅĻŌĻĖĻĢĮ ĻĀŻÅĒĻ ÓĻĀŅĮĪÉŃ ÕŽĮÓŌĪÉĖĻך ÄĻĢÅ×ĻŹš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌɚš ĪĮ

ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ ÉŚ ÓĻÓŌĮ×Į ŚÅĶÅĢŲ ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉњš ĻĀ

ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆ ŽĮÓŌÉ ŌĮĖĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ŠŅÅÄĪĮŚĪĮŽÅĪĪĻŹšš ÄĢŃ

ףÄÅĢÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× × ÓŽÅŌ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÄĻĢÅŹ,š ך ŌĻĶš ŽÉÓĢŚš ÄĢŃ

ףÄÅĢÅĪÉŃ × ŠÅŅ×ĻĻŽÅŅÅÄĪĻĶ ŠĻŅŃÄĖÅ;

šššš 2) ĪĮŠŅĮ×ĢÅĪĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĪÉĖĮĶš ÄĻĢÅ×ĻŹš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌɚ Ӛš ÓĻĀĢĄÄÅĪÉÅĶ

ÓŅĻĖĻ×, ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ śĮĖĻĪĻĶ ĻĀ ĻĀĻŅĻŌÅ, ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ Ļ ĪĮĶÅŅÅĪÉÉ ×ŁÄÅĢÉŌŲ

ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖš ך ÓŽÅŌš ŚÅĶÅĢŲĪĻŹšš ÄĻĢÉ,šš ÓĻÄÅŅÖĮŻÅĒĻšš ĻŠÉÓĮĪÉÅ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŌĮĖĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš 3) ÜĖŚÅĶŠĢŃŅĮ ŠÅŽĮŌĪĻĒĻ ÉŚÄĮĪÉŃ, × ĖĻŌĻŅĻĶ ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪĻšš ÓĻĻĀŻÅĪÉÅ,

ÓĻÄÅŅÖĮŻÅÅ ĻŠÉÓĮĪÉÅ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ×ŁÄÅĢŃÅĶĻĒĻš ך ÓŽÅŌš ŚÅĶÅĢŲĪĻŹšš ÄĻĢÉ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ;

šššš 4) ×ÓŌÕŠÉ×ŪÅĒĻ × ŚĮĖĻĪĪÕĄ ÓÉĢÕ ÓÕÄÅĀĪĻĒĻ ĮĖŌĮ (ÅÓĢÉ ĻÓĪĻ×ĮĪÉÅĶšš ÄĢŃ

×ĻŚĪÉĖĪĻ×ÅĪÉŃ ĒŅĮÖÄĮĪÓĖÉČ ŠŅĮ× Éš ĻĀŃŚĮĪĪĻÓŌÅŹš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ Ń×ĢŃÅŌÓŃ ŌĮĖĻŹ ĮĖŌ);

šššš 5)š ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ,š Ó×ÉÄÅŌÅĢŲÓŌ×ÕĄŻÅĒĻšš Ļšš ŅĮŚŅÅŪÅĪÉɚš ךš ŠĻŅŃÄĖÅ,

ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶ śĮĖĻĪĻĶ ĻĀš ĻĀĻŅĻŌÅ,š ÓŠĻŅĮš Ļš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ, ףÄÅĢŃÅĶĻĒĻ × ÓŽÅŌ ÄĻĢÉ (ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ ÉŚ

ÓĻÓŌĮ×Įš ŚÅĶÅĢŲš ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻš ĪĮŚĪĮŽÅĪÉњ (ÅÓĢɚ ÉĶÅĢšš ĶÅÓŌĻ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉŹ ÓŠĻŅ).

šššš 25. åÓĢÉ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ

ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ÉĢɚ ךš ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ

ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌšš ŠĻšš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻךš ÕŌĻŽĪÅĪĻ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉƚ ÓĶÅÖĪŁČš Ӛ ĪÉĶɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ךš ÓĻÓŌĮ×

šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ:

šššš 1) × ÓĢÕŽĮŃČ, ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ ŽĮÓŌŲĄ 3 ÓŌĮŌŲÉ 40 śĮĖĻĪĮ, - ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ,

Ó×ÉÄÅŌÅĢŲÓŌ×ÕĄŻÉÅ Ļ ÓĻĀĢĄÄÅĪÉÉ ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĒĻ śĮĖĻĪĻĶ ŠĻŅŃÄĖĮšš ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ

ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁČ ĢÉĆ Ļ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÉ ÓĻĀŅĮĪÉŃ Ļ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, ŅĮÓŠÉÓĖÉ × ŠĻĢÕŽÅĪÉɚ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŹšš Ļ

ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÉ ÓĻĀŅĮĪÉŃ Ļ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ, Õ×ÅÄĻĶĢÅĪÉŃ Ļ

×ŅÕŽÅĪÉÉ ŌĮĖÉČ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŹ, ĖĻŠÉÉ ÓŌŅĮĪÉĆŁ ŠÅŽĮŌĪĻĒĻš ÉŚÄĮĪÉŃ,šš ÓĻÄÅŅÖĮŻÅŹ

ÉŚ×ÅŻÅĪÉÅ Ļ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÉ ÓĻĀŅĮĪÉŃ Ļš ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉɚ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњš ĒŅĮĪÉĆŁ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ɚ ŠÅŅ×ĻĒĻš ĢÉÓŌĮ,š ÓĻÄÅŅÖĮŻÅĒĻš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁšš ŌĮĖĻĒĻ

ŠÅŽĮŌĪĻĒĻ ÉŚÄĮĪÉŃ É Ō.Ä.);

šššš 2) ĖĻŠÉÉ ĪĻŌĮŅÉĮĢŲĪĻ ÕÄĻÓŌĻ×ÅŅÅĪĪŁČ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÅŹ, ףÄĮĪĪŁČ ĢÉĆĮĶÉ,

ÕĖĮŚĮĪĪŁĶÉ × ŽĮÓŌÉ 3 ÓŌĮŌŲÉ 39 śĮĖĻĪĮ, ɚ ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŻÉȚ ŠĻĢĪĻĶĻŽÉњš ÉČ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢÅŹ ĪĮ ÕŽĮÓŌÉÅ × ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ,š Įš ך ÓĢÕŽĮŃČ,šš ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ

ŽĮÓŌŲĄ 4 ÓŌĮŌŲÉ 39š śĮĖĻĪĮ,š -š ĖĻŠÉɚ ÉĪŁČš ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×,šš ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŻÉČ

ŠĻĢĪĻĶĻŽÉњ ĢÉĆ, šÕŽĮÓŌ×ÕĄŻÉȚ ך ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ.š šŅɚ ÜŌĻĶšššš ŠĻĢĪĻĶĻŽÉŃ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ĖĻŌĻŅŁŹš ׊ŅĮ׌ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃŌŲšš ÉĪŌÅŅÅÓŁ

ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ĀÅŚ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ, ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŌÓŃ ×ŁŠÉÓĖĻŹš ÉŚšš åÄÉĪĻĒĻ

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ŅÅÅÓŌŅĮ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖÉČ ĢÉĆ,š Įš ŠĻĢĪĻĶĻŽÉњš ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢÅŹ

ĻŅĒĮĪĻך ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ×ĢĮÓŌɚ ÉĢɚ ĻŅĒĮĪĻך ĶÅÓŌĪĻĒĻšš ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ

ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŌÓŃ ĮĖŌĻĶ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌɚš ÉĢÉ

ĻŅĒĮĪĮ ĶÅÓŌĪĻĒĻ ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ;

šššš 3)š ĻĘĻŅĶĢÅĪĪŁÅš ךš ŠÉÓŲĶÅĪĪĻĶšš ×ÉÄŚš ĻĀĻÓĪĻ×ĮĪĪŁÅšššš ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ

ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁČ ĢÉĆ ŠĻ ŠĻ×ĻÄÕ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ

(ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ŌĮĖÉČ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ);

šššš 4) ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ, Ó×ÉÄÅŌÅĢŲÓŌ×ÕĄŻÉÅ Ļ ÓĪŃŌÉÉ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ

ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ÉĢÉ ĖĻŠÉÉ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× Ļ ŅĮŚŅÅŪÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÓŠĻŅĮ (ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ

ÉĢÉ ÅÓĢÉ ÉĶÅĢ ĶÅÓŌĻ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÓŠĻŅ).

šššš 26.š ÷š ÓĢÕŽĮŃČ,š ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪŁČš śÅĶÅĢŲĪŁĶš ĖĻÄÅĖÓĻĶššš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ

ęÅÄÅŅĮĆÉÉ, × ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅ Ė ĶÅÖÅ×ĻĶÕ ŠĢĮĪÕ, ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪĪĻĶ՚ ךš ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ

ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ŠĻš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,šššš ×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ

ĻĘĻŅĶĢÅĪĪĻŚš ךš ŠÉÓŲĶÅĪĪĻŹšš ĘĻŅĶŚš ÓĻĒĢĮÓÉŚššššš ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮŌÅĢÅŹ,

ŚÅĶĢÅ×ĢĮÄÅĢŲĆÅ×,š ĮŅÅĪÄĮŌĻŅĻ×,š ŚĮĢĻĒĻÄÅŅÖĮŌÅĢÅŹšš ÉÓČĻÄĪŁČšššš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅ ÉŚ ĪÉČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš 27. åÓĢÉ ŠŅɚ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖŚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪŁšš ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ,

ÕĖĮŚĮĪĪŁÅ, × ŠĻÄŠÕĪĖŌĮČ 4, 5, 7 É 8 ŠÕĪĖŌĮ 23 ɚ ŠÕĪĖŌŚ 24šš ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ,

ĖĻŠÉÉ ŌĮĖÉČ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ. šŅɚ ÜŌĻĶšš ×ĶÅÓŌĻ

ÜĖŚÅĶŠĢŃŅĮš ŠÅŽĮŌĪĻĒĻš ÉŚÄĮĪÉŃ,š ך ĖĻŌĻŅĻĶšš ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪĻšššš ÓĻĻĀŻÅĪÉÅ,

ÓĻÄÅŅÖĮŻÅÅ ĻŠÉÓĮĪÉÅ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ףÄÅĢŃÅĶĻĒĻ × ÓŽÅŌ

ÄĻĢɚ (ÄĻĢÅŹ)š ך ŠŅĮ׌ ĪĮš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖšš ÉŚšššššš ÓĻÓŌĮ×Į ŚÅĶÅĢŲ

ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ, × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉњ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓњš ĖĻŠÉŃ

ÓŌŅĮĪÉĆŁ ŌĮĖĻĒĻ ŠÅŽĮŌĪĻĒĻ ÉŚÄĮĪÉŃ,š ÓĻÄÅŅÖĮŻÅŹš ĻŠÉÓĮĪÉŚš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ɚ ĖĻŠÉњ ŠÅŅ×ĻĒĻš ĢÉÓŌĮ,š ÓĻÄÅŅÖĮŻÅĒĻššš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁ

ŠÅŽĮŌĪĻĒĻ ÉŚÄĮĪÉŃ.

šššš ÷ĶÅÓŌĻ ŠŅĻÅĖŌĻ× ĻŅĒĮĪÉŚĮĆÉÉ É ŚĮÓŌŅĻŹĖɚ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹšš ÓĮÄĻ×ĻÄŽÅÓĖÉČ,

ĻĒĻŅĻÄĪÉŽÅÓĖÉČ ÉĢÉ ÄĮŽĪŁČ ĪÅĖĻĶĶÅŅŽÅÓĖÉČ ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŹš ĒŅĮÖÄĮĪ,š Įšš ŌĮĖÖÅ

ŠŅĻÅĖŌĻ× ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪŁČš ÕĒĻÄÉŹš ɚ ÉĪŁČšš ŚÅĶÅĢŲ

ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ ĶĻĒÕŌ ĀŁŌŲ ×ĖĢĄŽÅĪŁ

ÉŚ×ĢÅŽÅĪÉŃ ÉŚ ÄĮĪĪŁČ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× ĢÉĀĻ ĖĻŠÉÉ ÉČ ĻŌÄÅĢŲĪŁČ ÓĻÓŌĮ×ĪŁČ ŽĮÓŌÅŹ,

× ŌĻĶ ŽÉÓĢÅ ĘŅĮĒĶÅĪŌŁ ĒŅĮĘÉŽÅÓĖÉČ ÉŚĻĀŅĮÖÅĪÉŹ É Ō.Ä.

šššš 28. ėĻŠÉÉ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×, ×ĖĢĄŽĮÅĶŁČ × šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ, ŚĮ×ÅŅŃĄŌÓњš ŠĻÄŠÉÓŲĄ

(Ӛ ÕĖĮŚĮĪÉÅĶš ĘĮĶÉĢÉɚ ɚ ÉĪÉĆÉĮĢĻ×)š ɚ ĻŌŌÉÓĖĻĶš ŠÅŽĮŌɚš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ

ÉĪÖÅĪÅŅĮ.

šššš 29. ÷š ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌšš ÓĻČŅĮĪŃĄŌÓŃ

ĪÅÓĪŃŌŁÅ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ Ļš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ÉĢÉ

×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ףÄÅĢŃÅĶĻĒĻ × ÓŽÅŌšš ÄĻĢÉ

(ÄĻĢÅŹ)šš ךš ŠŅĮ׌š ĪĮšš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹšš ÕŽĮÓŌĻĖšš ÉŚšššš ÓĻÓŌĮ×Įššš ŚÅĶÅĢŲ

ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ, ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ ÄĢњš ŠÅŅÅÄĮŽÉ

ŚĮĖĮŚŽÉĖÕ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ × ĆÅĢŃČ ÓĪŃŌÉњ ףŪÅĪĮŚ×ĮĪĪŁČš ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹš ×

ŠĻŅŃÄĖÅ, ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×ĻĶ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ.

 

šššššš III. ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ĻĘĻŅĶĢÅĪÉĄ ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

 

šššš 30. ÷ÉÄŁ ףŠĻĢĪÅĪĪŁČ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ĪĮ ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌŚš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ × ×ÉÄÅ Ó×ŃŚĪĻĒĻ ŌÅĖÓŌĮ, ĪĮŠŅÉĶÅŅ:

šššš "1. ķÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ףŠĻĢĪÅĪÉњš ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

ŅĮĀĻŌ × Ó×ŃŚÉ Ó:

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ŠÕŌÅĶ ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×

Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶÉ ĪĻĶÅŅĮĶÉ_____________;

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ __________ (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļ) ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×

ŠÕŌÅĶ ŅĮŚÄÅĢĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶ ________________,

ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻšš ___________(ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњš ĮÄŅÅӚš ÉĢɚššš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ);

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ __________(ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļ) ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×

ŠÕŌÅĶ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶÉ ĪĻĶÅŅĮĶÉ ____;

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ __________ (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļ) ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×

ŠÕŌÅĶš ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך Ӛ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶɚš ĪĻĶÅŅĮĶÉ

__________ É ŚÅĶÅĢŲ, ĪĮČĻÄŃŻÉČÓњ ך ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ

ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ;

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ך ÓĢÕŽĮŚ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉњš ĪÅÓĖĻĢŲĖÉČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ÉČ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļ) ŠÕŌÅĶ ףÄÅĢĮ ך ÓŽÅŌšš ÄĻĢÉ

(ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĻĀŻÅŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖš Ӛš ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ

ĪĻĶÅŅĻĶš ________,š ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪŁŹš __________š (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњššš ĮÄŅÅÓ ÉĢÉ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ);

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮš (ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×)š ÉŚšš ÓĻÓŌĮ×Į

ÅÄÉĪĻĒĻ ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶ __________;

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮšš ÉŚšš ŚÅĶÅĢŲ,šššššš ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ ×

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹšš ÉĢɚš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹšš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ,šššš ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ

____________ (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĮÄŅÅÓ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ);

šššš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅĶ ŽĮÓŌÉ (ŽĮÓŌÅŹ) ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶ

____, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ __________ (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ĮÄŅÅӚ ÉĢɚš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ);

šššš ÕŌĻŽĪÅĪÉÅĶ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ É (ÉĢÉ) ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ

Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ĪĻĶÅŅĻĶ __________, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻšš __________(ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ

ĮÄŅÅÓ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ).".

šššš 31. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

ŅĮĀĻŌ ŠĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ŠÕŌÅĶššš ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ, ĪĮ

ĻŌÄÅĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ, ×ĖĢĄŽĮÅĶĻĶ ך ÓĻÓŌĮך šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ,š ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓњš ŠŅĻŌĻĖĻĢ

ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ÄĮĢÅÅ - šŅĻŌĻĖĻĢ).

šššš šŅĻŌĻĖĻĢš ÓĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓњ ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ×ÓÅȚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšššš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ.š ÷š šŅĻŌĻĖĻĢŚšš ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ É ŠĢĻŻĮÄÉ ÉÓČĻÄĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ÕŽĮÓŌ×ÕĄŻÉȚš ×

ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉÉ. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ŠŅÉ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ

ĻĀŅĮŚÕĄŌÓŃ ÉŚ ŚÅĶÅĢŲ, ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ ×š ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ

ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ, × šŅĻŌĻĖĻĢÅ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ: ĪĻĶÅŅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš Ė×ĮŅŌĮĢĮ,šš ×

ĒŅĮĪÉĆĮČ ĖĻŌĻŅĻĒĻ ŅĮÓŠĻĢĮĒĮĄŌÓŃ ÕĖĮŚĮĪĪŁÅ ŚÅĶĢÉ, ÉČ ĖĮŌÅĒĻŅÉŃ É ŠĢĻŻĮÄŲ.

šššš šŅĻŌĻĖĻĢ ÄĻĢÖÅĪ ÓĻÄÅŅÖĮŌŲ ĻŠÉÓĮĪÉŚ ŠĻÓĢÅÄĻ×ĮŌÅĢŲĪĻÓŌɚš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŅĮŚÄÅĢ ÉÓČĻÄĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ŽĮÓŌÉ, Į ŚĮŌÅĶ

ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉÅ ŌĮĖÉČ ŽĮÓŌÅŹ × ĆÅĢŃČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ ĪĻ×ŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×).

šššš šŅÉ ÜŌĻĶ ÄĢŃ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ × šŅĻŌĻĖĻĢÅ É ĪĮ žÅŅŌÅÖŚ ŽĮÓŌÅŹšš ÉÓČĻÄĪŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ×ĖĢĄŽĮÅĶŁČ × ÓĻÓŌĮ× ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

ŠŅÉĶÅĪŃĄŌÓŃ: Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ, ĪĻĶÅŅ ÉÓČĻÄĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ × ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶ

Ė×ĮŅŌĮĢÅ, Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ, ÓĻŽÅŌĮĪÉÅ ÓŌŅĻŽĪĻŹ ĀÕĖף "Š"š ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮš É

ŽÉÓĢĮ, ŚĮŠÉÓĮĪĪĻĒĻ ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, :123:Š1).

šššš äĢŃ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ × šŅĻŌĻĖĻĢÅ É ĪĮ žÅŅŌÅÖÅ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ,š ×ĖĢĄŽĮÅĶŁČšš ×

ÓĻÓŌĮך ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ÉŚš ŚÅĶÅĢŲ,šššššš ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ ×

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ, ŠŅÉĶÅĪŃĄŌÓŃ: Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ,

ÓĻŽÅŌĮĪÉÅ ÓŌŅĻŽĪĻŹ ĀÕĖף "Š"š ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮš ɚ ŽÉÓĢĮ,šš ŚĮŠÉÓĮĪĪĻĒĻ

ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, :Š1).

šššš äĢŃ ×ÓÅČ ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌÅŹ ĖĮÖÄĻĒĻ ÉÓČĻÄĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮš ŠŅÉĶÅĪŃÅŌÓњ ÓĖ×ĻŚĪĮњ ĪÕĶÅŅĮĆÉњ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š ĻŌšššš :123:Š1, ÄĻ

:123:Ši).

šššš ÷š ÓĢÕŽĮŚš ÅÓĢɚš ÓŅÅÄɚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,šššššš ÕŽĮÓŌ×ÕĄŻÉČ ×

ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉÉ, ×ÓŌŅÅŽĮĄŌÓŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ Ó ĻÄÉĪĮĖĻףĶÉ ĪĻĶÅŅĮĶÉ ×

ŠŅÅÄÅĢĮČ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ Ė×ĮŅŌĮĢĮ, × ĖĮŽÅÓŌ׌š ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ

ŽĮÓŌÅŹ ŌĮĖÉČ ÉÓČĻÄĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ×ĖĢĄŽĮÅĶŁČ × ÓĻÓŌĮ× ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ŠŅÉĶÅĪŃĄŌÓŃ: Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ, ĪĻĶÅŅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ Ė×ĮŅŌĮĢĮ ×

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶ ŅĮŹĻĪÅ, Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ,š ĪĻĶÅŅš ÉÓČĻÄĪĻĒĻš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš ÕŽĮÓŌĖĮ ×

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶ Ė×ĮŅŌĮĢÅ, Ä×ĻÅŌĻŽÉÅ, ÓĻŽÅŌĮĪÉÅ ÓŌŅĻŽĪĻŹ ĀÕĖףš "Š"šš ŅÕÓÓĖĻĒĻ

ĮĢĘĮ×ÉŌĮšš ɚš ŽÉÓĢĮ,šš ŚĮŠÉÓĮĪĪĻĒĻšš ĮŅĮĀÓĖÉĶɚš ĆÉĘŅĮĶɚš (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,

:010203:123:Š1).

šššš ÷ šŅĻŌĻĖĻĢÅ ÓĻÓŌĮ× ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ ×šš ×ÉÄÅ

ÓĻ×ĻĖÕŠĪĻÓŌÉ ŽĮÓŌÅŹ ÉÓČĻÄĪŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚ (ÉĢÉ)šš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ,

×ČĻÄŃŻÉČ × ÓĻÓŌĮ× ŚÅĶÅĢŲ, ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ × ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ

ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌɚššš (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,šššššššššššššš :śõ1=:123:Š1+:15:Š6+:98:Š4 ÉĢÉ

:śõ1=:Š1+:123:Š1).

šššš äĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻš ך šŅĻŌĻĖĻĢŚ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓњ ŠĢĻŻĮÄɚ ŽĮÓŌÅŹšš ÉÓČĻÄĪŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚ (ÉĢÉ)š ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ,š ×ČĻÄŃŻÉȚ ך ÓĻÓŌĮךš ŚÅĶÅĢŲ,

ĪĮČĻÄŃŻÉČÓњ ך ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹšššššš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ É

×ĖĢĄŽĮÅĶŁČš ךš ÓĻÓŌĮךš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻךššš (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,

:śõ1=456Ķ2+178Ķ2+996Ķ2).

šššš 32. ņÅĖ×ÉŚÉŌ "ćÅĢŲ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌ"š ŌÉŌÕĢŲĪĻĒĻš ĢÉÓŌĮšš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ, ÅÓĢÉ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× Ó×ŃŚĮĪĻ Ó ×ŁÄÅĢĻĶ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× × ÓŽÅŌ ÄĻĢÉ (ÄĻĢÅŹ) × ŠŅĮ×Å ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖšš ÉŚ

ÓĻÓŌĮ×Į ŚÅĶÅĢŲ ÓÅĢŲÓĖĻČĻŚŃŹÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉњ ך ĆÅĢŃȚš ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢÅĪÉŃ

×ÉÄĻ× ÄÅŃŌÅĢŲĪĻÓŌÉ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ŠÕĪĖŌĻĶ 1 ÓŌĮŌŲÉ 4 śĮĖĻĪĮ ĻĀ ĻĀĻŅĻŌÅ.

šššš 33.š īĮš ŌÉŌÕĢŲĪĻĶš ĢÉÓŌŚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓњšš Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ

ŚĮĖĮŚŽÉĖÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ:

šššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ -š ĘĮĶÉĢÉŃ,š ÉĶŃ,š ĻŌŽÅÓŌ×Ļšš (ĻŌŽÅÓŌ×Ļ

ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ);

šššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ, ĻŅĒĮĪĮ

ĶÅÓŌĪĻĒĻš ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ,š ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻš ĢÉĆĮš -šššš ŠĻĢĪĻÅ

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ. ÷ ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻš ĢÉĆĮšš ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ

ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ÓŌŅĮĪĮ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉÉ (ÉĪĖĻŅŠĻŅĮĆÉÉ).

šššš īĮ ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ ŠĻÄŠÉÓŲš ŚĮĖĮŚŽÉĖĮšš (Ó

ÕĖĮŚĮĪÉÅĶ ĘĮĶÉĢÉÉ É ÉĪÉĆÉĮĢĻ×), ĻÓÕŻÅÓŌ×É×ŪÅĒĻ ŠŅÉÅĶĖÕ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ,

Ó ÕĖĮŚĮĪÉÅĶ ÄĮŌŁ ŠŅÉÅĶĖÉ.

šššš ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ŚĮĖĮŚŽÉĖĻĶš ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš Ń×ĢŃÅŌÓњš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻÅ

ĢÉĆĻ, ĪĮ ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ ŠĻÄŠÉÓŲš ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢњš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ

ĢÉĆĮ, ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ×ĢĮÓŌÉ,š ĻŅĒĮĪĮš ĶÅÓŌĪĻĒĻšš ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ,

ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ Ó ŅĮÓŪÉĘŅĻ×ĖĻŹ ŠĻÄŠÉÓÉ × ×ÉÄŚ ĘĮĶÉĢÉɚš É

ÉĪÉĆÉĮĢĻ× ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ É ŚĮĪÉĶĮÅĶĻŹ ÄĻĢÖĪĻÓŌÉ.

šššš šĻÄŠÉÓŲ ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ, ĻŅĒĮĪĮ ĶÅÓŌĪĻĒĻ

ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ŅĻÓÓÉŹÓĖĻĒĻ ÉĢÉ ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ÉĶÅĄŻÅĒĻ

ŠŅĮ×Ļ ÄÅŹÓŌ×Ļ×ĮŌŲ ĻŌ ÉȚ ÉĶÅĪɚ ĀÅŚš ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ,š ŚĮ×ÅŅŃÅŌÓњš ĻŌŌÉÓĖĻĶ

ŠÅŽĮŌÉ ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ,š ĻŅĒĮĪĮš ĶÅÓŌĪĻĒĻšš ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ,

ŅĻÓÓÉŹÓĖĻĒĻ ÉĢÉ ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ.

šššš 34.š ÷š ÓĢÕŽĮŚ ŠĻÄĒĻŌĻ×Ėɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ĢÉĆĻĶ,ššš ÉĶÅĄŻÉĶ ŠŅĮ×Ļ

ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃŌŲ ŅĮĀĻŌŁ ŠĻ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉĮĢŲĪĻĶ՚ ŚÅĶĢÅÕÓŌŅĻŹÓŌ×Õ,š ĪĮšš ŌÉŌÕĢŲĪĻĶ

ĢÉÓŌÅ ×ĶÅÓŌĻ ĪĻĶÅŅĮ Ė×ĮĢÉĘÉĖĮĆÉĻĪĪĻĒĻš ĮŌŌÅÓŌĮŌĮš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻšš ÉĪÖÅĪÅŅĮ

ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ ĻÓĪĻ×ĪĻŹ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉĻĪĪŁŹš ĪĻĶÅŅšš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ

ĢÉĆĮ,š Įš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻšš ĢÉĆĮšš -šššššš ÉĪÄÉ×ÉÄÕĮĢŲĪŁŹ ĪĻĶÅŅ

ĪĮĢĻĒĻŠĢĮŌÅĢŲŻÉĖĮ.

šššš åÓĢɚ ŌĮĖÉĶšš ĢÉĆĻĶšš Ń×ĢŃÅŌÓњš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻŚš ĢÉĆĻ,šš ךš ÓŌŅĻĖÅ,

ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪĻŹ ÄĢњ ×ĪÅÓÅĪÉњ Ó×ÅÄÅĪÉŹš Ļš ĘĮĶÉĢÉÉ,š ÉĶÅĪɚ ɚš ĻŌŽÅÓŌ×Å

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ, ŠĻÓĢÅ ÕĖĮŚĮĪÉŃ ŌĮĖÉȚ Ó×ÅÄÅĪÉŹš Ļš ĢÉĆÅ,šš ÉĶÅĄŻÅĶ

ŠŅĮ×Ļ ÄÅŹÓŌ×Ļ×ĮŌŲ ĻŌ ÉĶÅĪÉ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ĀÅŚ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ, ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ

ŠĻĢĪĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ŌĮĖĻĒĻ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ.

šššš 35. ōÅĖÓŌ (ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÅ, ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁ) ŌÉŌÕĢŲĪĻĒĻ ĢÉÓŌĮš ĶÅÖÅ×ĻĒĻšš ŠĢĮĪĮ

ÄĻĢÖÅĪ ŅĮŚĶÅŻĮŌŲÓŃ ĪĮ ĻÄĪĻĶ ĢÉÓŌÅ. äĻŠÕÓĖĮÅŌÓŃ ŅĮŚĶÅŻĮŌŲ ĻŠÉÓĮĪÉŚš ×ÉÄĻ×

ףŠĻĢĪÅĪĪŁČš ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ɚ (ÉĢÉ)š ĆÅĢɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚššš ŅĮĀĻŌ ĪĮ

ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻĶ ĢÉÓŌÅ. šŅÉ ÜŌĻĶ ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĶš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŚš ŌÉŌÕĢŲĪĻĒĻ

ĢÉÓŌĮ ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓњ ŚĮŠÉÓŲš "ŠŅÉ×ÅÄÅĪĻš ĪĮš ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻĶš ĢÉÓŌÅ".šš ōĮĖĻŹ

ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪŁŹ ĢÉÓŌ ×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŠĻÓĢŚš ŌÉŌÕĢŲĪĻĒĻ

ĢÉÓŌĮ.

šššš 36. ÷ ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮš ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓњ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉњš ŅĮŚÄÅĢĻ×

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ É ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×, ×ĖĢĄŽÅĪĪŁČ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ.

šššš 37. ÷ ŌĮĀĢÉĆÕ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1"š ŅĮŚÄÅĢĮš "éÓČĻÄĪŁÅš ÄĮĪĪŁÅ"šš ŠĻÓŌŅĻŽĪĻ

×ĪĻÓŃŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮČ, ĪĮ ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ĖĻŌĻŅŁČ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ ĶÅÖÅ×ĻŹ

ŠĢĮĪ, Į ŌĮĖÖÅ Ļ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮČ, ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪĪŁČ ŠŅÉ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ.

šÅŅףĶÉ × ŌĮĀĢÉĆÕ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮČ, ĪĮ ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ĖĻŌĻŅŁČ

ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ.

šššš ÷š ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪĪŁČšš ŠŅɚš ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖŚššššš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖÉȚ ĶĮŌÅŅÉĮĢĻך ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻšš Ėšš ĻÓĪĻ×ĪŁĶšššš ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮĶ

ÄĻĖÕĶÅĪŌĻך ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:š ĶĮÓŪŌĮĀš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻšššš ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻĒĻ

ŠŅĻÉŚ×ÅÄÅĪÉŃ, ÄĮŌĮ ÅĒĻ ÓĻŚÄĮĪÉŃ É ÄĮŌĮ ŠĻÓĢÅÄĪÅĒĻ ĻĀĪĻ×ĢÅĪÉŃ.

šššš 38. ÷ ŅÅĖ×ÉŚÉŌÅ "2" ŅĮŚÄÅĢĮ "éÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ" ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻŹ ÓÅŌÉ ÉĢɚ ĻŠĻŅĪĻŹš ĶÅÖÅ×ĻŹš ÓÅŌÉ,šš ĖĻŌĻŅŁÅ

ŠŅÉĶÅĪŃĢÉÓŲ ŠŅÉ ×ŁŠĻĢĪÅĪÉÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ.

šššš 39. śĪĮŽÅĪÉŃ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ ŠÕĪĖŌĻ× ĻŠĻŅĪĻŹ ĶÅÖÅ×ĻŹ ÓÅŌÉ, ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ

ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻŹ ÓÅŌÉ ÉĢɚ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× × ĶÅÖÅ×ĻĶ ŠĢĮĪÅ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ ×š ĶÅŌŅĮȚ Ӛ ĻĖŅÕĒĢÅĪÉÅĶš ÄĻšš 0,01

ĶÅŌŅĮ.

šššš śĪĮŽÅĪÉÅ ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×)šš ×

ĶÅÖÅ×ĻĶ ŠĢĮĪŚ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ך Ė×ĮÄŅĮŌĪŁČš ĶÅŌŅĮȚ Ӛššš ĻĖŅÕĒĢÅĪÉÅĶ ÄĻ 1

Ė×ĮÄŅĮŌĪĻĒĻ ĶÅŌŅĮ, Į ŚĪĮŽÅĪÉŃ ĒĻŅÉŚĻĪŌĮĢŲĪŁČ ŠŅĻĢĻÖÅĪÉŹš -š ךšš ĶÅŌŅĮČ Ó

ĻĖŅÕĒĢÅĪÉÅĶ ÄĻ 0,01 ĶÅŌŅĮ.

šššš 40. ņÅĖ×ÉŚÉŌ "4" ŅĮŚÄÅĢĮ "éÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ", ÓŌŅĻĖĮ "6" ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "4"

ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ",šš ÓŌŅĻĖĮ

"2" ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ

ŽĮÓŌŃČ", ÓŌŅĻĖĮš "5"š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "4"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀšš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" ŚĮŠĻĢĪŃĄŌÓŃ ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ĪĮ ÉÓČĻÄĪĻĶšš ÉĢÉ

ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ ĻĀßÅĖŌĻ× ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ, Ó×ÅÄÅĪÉњ Ļšš ĖĻŌĻŅŁČ

ÓĻÄÅŅÖĮŌÓŃ × ēėī.

šššš 41. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ÄĻĒĻ×ĻŅĻĶ ŠĻÄŅŃÄĮ ĪĮ ףŠĻĢĪÅĪÉÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ

ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĻ ÓĻÓŌĮ×ĢÅĪÉÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ, ×ĖĢĄŽĮĄŻÅĒĻ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļšš ŽĮÓŌŃČ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ŚĮĪŃŌŁČš ŚÄĮĪÉŃĶÉ,š ÓĻĻŅÕÖÅĪÉŃĶɚ ÉĢɚššš ĻĀßÅĖŌĮĶÉ

ĪÅŚĮ×ÅŅŪÅĪĪĻĒĻ ÓŌŅĻÉŌÅĢŲÓŌ×Į, ŅÅĖ×ÉŚÉŌš "4"š ŅĮŚÄÅĢĮš "éÓČĻÄĪŁÅšš ÄĮĪĪŁÅ"

ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ĪÅŚĮ×ÉÓÉĶĻ ĻŌš ĪĮĢÉŽÉњ ך ēėīš Ó×ÅÄÅĪÉŹš Ļš ŌĮĖÉȚš ĻĀßÅĖŌĮČ

ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ.

šššš ÷š ÄĮĪĪĻĶš ÓĢÕŽĮŚ ך ŅÅĖ×ÉŚÉŌŚ "4"š ŅĮŚÄÅĢĮš "éÓČĻÄĪŁÅšš ÄĮĪĪŁÅ"

ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:š ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŚ (×ÉÄ)š ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪŁČš ĪĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĶšš ÕŽĮÓŌĖÅ

ĻĀßÅĖŌĻך ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌɚ ɚ ÄĮĪĪŁÅ,š ŠĻŚ×ĻĢŃĄŻÉŚ ÉÄÅĪŌÉĘÉĆÉŅĻ×ĮŌŲšš ŌĮĖÉÅ

ĻĀßÅĖŌŁ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ ÕŽÅŌĪŁŹš ĪĻĶÅŅ,š ŠŅÉÓ×ĻÅĪĪŁŹšš ĻĀßÅĖŌÕ

ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ ĻŅĒĮĪĻĶš (ĻŅĒĮĪÉŚĮĆÉÅŹ)š ŠĻš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĶ՚š ŌÅČĪÉŽÅÓĖĻĶÕ

ÕŽÅŌÕ É (ÉĢÉ) ŌÅČĪÉŽÅÓĖĻŹ ÉĪ×ÅĪŌĮŅÉŚĮĆÉÉ,š ÕÓĢĻ×ĪŁŹš ĪĻĶÅŅ,šš ŠŅÉÓ×ĻÅĪĪŁŹ

ĻŅĒĮĪĻĶ, ĻÓÕŻÅÓŌ×É×ŪÉĶ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪÕĄ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉĄ ŠŅĮ×Į ĪĮ ŌĮĖĻŹ ĻĀßÅĖŌ

É Ō.Ä.).

šššš 42.š ņÅĖ×ÉŚÉŌš "5"š ŅĮŚÄÅĢĮš "éÓČĻÄĪŁÅš ÄĮĪĪŁÅ"šššššš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ × ēėī Ó×ÅÄÅĪÉŹ Ļ ŠĻÓŌĮ×ĢÅĪĪŁČ ĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ

ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÕŽÅŌ ŽĮÓŌŃČ ÉÓČĻÄĪĻĒĻ, ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻ ÉĢÉ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš åÓĢÉ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĻĶ Ń×ĢŃÅŌÓŃ ŅĮĪÅÅ ÕŽŌÅĪĪŁŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ

ÕŽĮÓŌĻĖ, ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃĄŻÉŹ ÓĻĀĻŹ ÅÄÉĪĻŚ ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉÅ,š ×ĶÅÓŌĻšš ÕŽÅŌĪŁČ

ĪĻĶÅŅĻ× ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ŠŅÉ ŚĮŠĻĢĪÅĪÉÉ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "5"šš ŅĮŚÄÅĢĮ

"éÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ" ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ ×ČĻÄŃŻÉČ × ÓĻÓŌĮ× ÅÄÉĪĻĒĻ

ŚÅĶĢÅŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš 43. ÷ ŅÅĖ×ÉŚÉŌÅ "1" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļš ףŠĻĢĪÅĪĪŁČš ÉŚĶÅŅÅĪÉŃȚ É

ŅĮÓŽÅŌĮČ"š ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ĶÅŌĻĚ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉњššš ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ

ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚ ÉȚ ŽĮÓŌÅŹ,šš ĖĻŌĻŅŁŹ

ŠŅÉĶÅĪŃĢÓŃ ŠŅÉ ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢÅĪÉÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ.

šššš ÷ŁĀĻŅš ĶÅŌĻÄĮš ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖšššš ĒŅĮĪÉĆ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚ ÉȚ ŽĮÓŌÅŹš ŚĮ×ÉÓÉŌš ĻŌš ĪĻŅĶĮŌÉ×ĪĻŹšššš ŌĻŽĪĻÓŌÉ

ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ŌĮĖÉȚ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ,š ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻŹš ÄĢњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČššš ÕŽĮÓŌĖĻ×

ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪĻĒĻ ĆÅĢÅ×ĻĒĻ ĪĮŚĪĮŽÅĪÉŃ É ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ.

šššš ÷ ŚĮ×ÉÓÉĶĻÓŌɚ ĻŌš ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁČš ŠŅɚ ףŠĻĢĪÅĪÉɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚš ŅĮĀĻŌ

ĶÅŌĻÄĻ× ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×

× ĒŅĮĘÅ "3" ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ףŠĻĢĪÅĪĪŁČš ÉŚĶÅŅÅĪÉŃȚš É

ŅĮÓŽÅŌĮČ" ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:

šššš 1)šš ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉŹšš ĶÅŌĻ̚ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,ššš ĶÅŌĻ̚šššš ŌŅÉĮĪĒÕĢŃĆÉÉ,

ŠĻĢÉĒĻĪĻĶÅŌŅÉÉ, ŌŅÉĢĮŌÅŅĮĆÉÉ, ĶÅŌĻÄ ŠŅŃĶŁČ, ĻĀŅĮŌĪŁČ ÉĢÉ ĖĻĶĀÉĪÉŅĻ×ĮĪĪŁČ

ŚĮÓÅŽÅĖ É ÉĪŁÅ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉÅ ĶÅŌĻÄŁ);

šššš 2) ĶÅŌĻÄ ÓŠÕŌĪÉĖĻ×ŁČ ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŹ (ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŹ);

šššš 3) ĘĻŌĻĒŅĮĶĶÅŌŅÉŽÅÓĖÉŹ ĶÅŌĻÄ;

šššš 4) ĖĮŅŌĻĶÅŌŅÉŽÅÓĖÉŹ ĶÅŌĻÄ.

šššš ÷ ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌŁš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉĆŁšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ ĻŠŅÅÄÅĢŃĢÉÓŲš ĪÅÓĖĻĢŲĖÉĶɚ ĶÅŌĻÄĮĶÉ,š ך ŌĮĀĢÉĆ՚šš ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1"

ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ Ļš ףŠĻĢĪÅĪĪŁČš ÉŚĶÅŅÅĪÉŃȚ ɚ ŅĮÓŽÅŌĮČ"šššš ×ĪĻÓŃŌÓŃ

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŃ ×ÓÅČ ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁČ ĶÅŌĻÄĻ× ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌšš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ

ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮš Ӛ ÕĖĮŚĮĪÉÅĶš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŹšš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ

ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ.

šššš 44.š ęĻŅĶÕĢŁ,š ŠŅÉĶÅĪÅĪĪŁÅš ÄĢњ ŅĮÓŽÅŌĮš ÓŅÅÄĪÅŹšššš Ė×ĮÄŅĮŌÉŽÅÓĖĻŹ

ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌÉ ŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŽĮÓŌÅŹ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×) (Mt),š Įš ŌĮĖÖŚ ÄĢњ ŅĮÓŽÅŌĮš ŠŅÅÄÅĢŲĪĻšš ÄĻŠÕÓŌÉĶĻŹ

ŠĻĒŅÅŪĪĻÓŌÉ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ ŠĢĻŻĮÄɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך (ŽĮÓŌÅŹšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×) (ŌŅ.ņ) ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŃĶÉ, ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪŁĶÉ

ĻŅĒĮĪĻĶ ĪĻŅĶĮŌÉ×ĪĻ-ŠŅĮ×Ļ×ĻĒĻ ŅÅĒÕĢÉŅĻ×ĮĪÉŃ × ÓĘÅŅÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ĻŌĪĻŪÅĪÉŹ

× ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ŽĮÓŌŲĄ 7 ÓŌĮŌŲÉ 38 śĮĖĻĪĮ.

šššš 45. ÷ ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ÄĢњ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČšš ŌĻŽÅĖ

ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ É (ÉĢÉ) ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮšš ŠŅÉĶÅĪŃĢÉÓŲ

ŅĮŚĢÉŽĪŁÅ ĶÅŌĻÄŁ ĢÉĀĻ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌŁ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉĆŁšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ ĻŠŅÅÄÅĢÅĪŁ Ó ŅĮŚĢÉŽĪĻŹ ŌĻŽĪĻÓŌŲĄ, × ĒŅĮĘÕ "3" ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "2",šš Į

ŌĮĖÖŚ ך ĒŅĮĘ՚ "4"š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "3"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ Ļšš ףŠĻĢĪÅĪĪŁČ

ÉŚĶÅŅÅĪÉŃČ É ŅĮÓŽÅŌĮČ"š ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉŚ ĘĻŅĶÕĢŁš ×ĪĻÓŃŌÓњšš ŠĻÓŌŅĻŽĪĻ Ó

ÕĖĮŚĮĪÉÅĶ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŹ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŽĮÓŌÅŹ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×).

šššš 46.š šŅɚ ŚĮŠĻĢĪÅĪÉɚ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĻך ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮ

ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ × ×ÉÄÅ:

šššš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ĪĻĶÅŅĮš ÉÓČĻÄĪĻĒĻš (ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻ)š ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ,

Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ É ÓĻŽÅŌĮĪÉŃ ŚĮĒĢĮ×ĪŁČ ĀÕĖ× ŅÕÓÓĖĻĒĻ ĮĢĘĮ×ÉŌĮš "śõ"š Ӛš ŽÉÓĢĻĶ,

ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, 19:05:010203:123:śõ1), - × ÓĢÕŽĮÅ

ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻšš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠÕŌÅĶ ŅĮŚÄÅĢĮ É ×ŁÄÅĢĮ;

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ É ÓĻŽÅŌĮĪÉњ ŚĮĒĢĮ×ĪŁČš ĀÕĖך ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮššš "śõ" Ó

ŽÉÓĢĻĶ, ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶš ĮŅĮĀÓĖÉĶɚ ĆÉĘŅĮĶɚ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š :śõ1),š -š ךš ÓĢÕŽĮÅ

ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻšš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠÕŌÅĶ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ, Į ŌĮĖÖÅ × ÓĢÕŽĮÅ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ÉŚš ŚÅĶÅĢŲ,š ĪĮČĻÄŃŻÉČÓњ ךšššš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ

ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ.

šššš 47.š šŅɚ ŚĮŠĻĢĪÅĪÉɚ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĻך ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮ

ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻŹ ŽĮÓŌÉ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ×

×ÉÄÅ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉњ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ĪĮĖĢĻĪĪĻŹššš ŽÅŅŌŁ É

ÓĻŽÅŌĮĪÉŃ ÓŌŅĻŽĪŁČ ĀÕĖ× ŅÕÓÓĖĻĒĻ ĮĢĘĮ×ÉŌĮš "ŽŚÕ"š Ӛ ŽÉÓĢĻĶ,šš ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ

ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, 19:05:010203:123:śõ5/ŽŚÕ1 ÉĢÉ :śõ5/ŽŚÕ1).

šššš šŅÉ ŚĮŠĻĢĪÅĪÉÉ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĻ× ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ

ĻĀŅĮŚÕÅĶĻŹ ŽĮÓŌÉ ÉŚĶÅĪÅĪĪĻĒĻ ÉĢÉ ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, Į ŌĮĖÖÅ

ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻŹš ŽĮÓŌɚ ך ÓĢÕŽĮŚ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉњ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚš ŅĮĀĻŌ

ÉÓĖĢĄŽÉŌÅĢŲĪĻ Ó ĆÅĢŲĄ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ ×

×ÉÄÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ĪĻĶÅŅĮ ŌĮĖĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ,š ĪĮĖĢĻĪĪĻŹš ŽÅŅŌŁš É

ÓĻŽÅŌĮĪÉŃ ÓŌŅĻŽĪŁČ ĀÕĖ× ŅÕÓÓĖĻĒĻ ĮĢĘĮ×ÉŌĮš "ŽŚÕ"š Ӛ ŽÉÓĢĻĶ,šš ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ

ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, 19:05:010203:123/ŽŚÕ1).

šššš 48. ņÅĖ×ÉŚÉŌŁ ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮȚš É

ÉȚ ŽĮÓŌŃČ"š ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃĄŌš ÓĻĀĻŹš ŌĮĀĢÉĆŁ,š ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļš ĖĻŌĻŅŁČššš ÄĻĢÖĪĻ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Ļ×ĮŌŲ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Õ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĖĮÖÄĻŹ ŽĮÓŌÉ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ךš ŌĮĀĢÉĆÅ

ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "3" ĻŌÄÅĢŃĄŌÓŃ ÓŌŅĻĖĻŹ, ŠŅÅÄĪĮŚĪĮŽÅĪĪĻŹ ÄĢŃ ×ĖĢĄŽÅĪÉŃ Ó×ÅÄÅĪÉŹ

ĻĀ ÉÄÅĪŌÉĘÉĖĮŌĻŅÅ ŽĮÓŌÉ (ÕŽÅŌĪĻĶ ĪĻĶÅŅÅ ÉĢÉ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÉ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ).

šššš 49.š ÷š ĒŅĮĘŁš "ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉĆŁ"šš ŅĮŚÄÅĢĻ×

ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ×ĪĻÓŃŌÓњ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉњš ĪĮšš žÅŅŌÅÖÅ

ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÉĢÉ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ

ĪĮŽÉĪĮŃ Ó ŌĻŽĖÉ, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻŹ × ÓÅ×ÅŅĻ-ŚĮŠĮÄĪĻŹ ŽĮÓŌÉ žÅŅŌÅÖĮ ŠĻ ŽĮÓĻ×ĻŹ

ÓŌŅÅĢĖÅ. óŠÉÓĻĖ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆŁ ÄĻĢÖÅĪ ŚĮ×ÅŅŪĮŌŲÓŃ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅĶ

ĪĮŽĮĢŲĪĻŹ ŌĻŽĖÉ.

šššš 50. ÷š ĖĮŽÅÓŌ׌ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŹš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹ ÉÓŠĻĢŲŚÕĄŌÓŃ:

šššš ÄĢŃ ŌĻŽÅĖ, ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĖĻŌĻŅŁČ ĪÅ ÉŚĶÅĪÉĢĻÓŲ ÉĢÉ ĀŁĢĻ ÕŌĻŽĪÅĪĻ ×

ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ, - ŽÉÓĢĻ, ŚĮŠÉÓĮĪĪĻÅ ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ;

šššš ÄĢŃ ĪĻ×ŁČ ŌĻŽÅĖ - ÓĻŽÅŌĮĪÉÅ ÓŌŅĻŽĪĻŹ ĀÕĖף "Ī" ŅÕÓÓĖĻĒĻ ĮĢĘĮ×ÉŌĮšš É

ŽÉÓĢĮ, ŚĮŠÉÓĮĪĪĻĒĻ ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, Ī1).

šššš äĢŃ ĪĻ×ŁČ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚš ŽĮÓŌÅŹ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š Ó×ÅÄÅĪÉњ Ļš ĖĻŌĻŅŁČš ×ĖĢĄŽÅĪŁš ךššš ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ,

ŠŅÉĶÅĪŃÅŌÓŃ ÓĖ×ĻŚĪĮŃ ĪÕĶÅŅĮĆÉŃ.

šššš 51. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĒŅĮĪÉĆĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃÅŌšš ÓĻĀĻŹ

ĪÅÓĖĻĢŲĖĻ ŚĮĶĖĪÕŌŁČ ĖĻĪŌÕŅĻ×, × ŌĮĀĢÉĆÕ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1" ŅĮŚÄÅĢĮšš "ó×ÅÄÅĪÉŃ

ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ", Į ŌĮĖÖÅ ŌĮĀĢÉĆÕ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ

"1" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚš ŽĮÓŌŃČ"

×ĪĻÓŃŌÓŃ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀĻ ×ÓÅČ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽĖĮČ ĒŅĮĪÉĆŁ. šŅÉ ÜŌĻĶ ĻŠÉÓĮĪÉÅ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĖĮÖÄĻĒĻš ĖĻĪŌÕŅĮš ĻŌÄÅĢŃÅŌÓњ ך ŌĮĀĢÉĆŚšš ĪÅŚĮŠĻĢĪŃÅĶĻŹ

ÓŌŅĻĖĻŹ.

šššš 52. ēŅĮĘĮ "ļŠÉÓĮĪÉÅ ŚĮĖŅÅŠĢÅĪÉњ ŌĻŽĖÉ"š ŅĮŚÄÅĢĻך ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹšš ŽĮÓŌÉ

ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ×š ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ĪĻףȚ ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×,šš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ

ĖĻŌĻŅŁČ ÕŌĻŽĪÅĪĻ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ,š ך ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚš ŌĮĖÉÅ

ŌĻŽĖÉ ŚĮĖŅÅŠĢÅĪŁ ÄĻĢĒĻ×ŅÅĶÅĪĪŁĶÉ ĻĀßÅĖŌĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, ĀÅŌĻĪĪŁŹš ŠÉĢĻĪšš É

Ō.Ä.), Į × ĻÓŌĮĢŲĪŁČ ÓĢÕŽĮŃČ × ĒŅĮĘÅ ŠŅĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ŠŅĻŽÅŅĖ.

šššš 53. ÷ ĒŅĮĘŁ "ļŠÉÓĮĪÉÅ ŠŅĻČĻÖÄÅĪÉŃ ŽĮÓŌÉ ĒŅĮĪÉĆŁ" ŅĮŚÄÅĢĻ× ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ

ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ך ×ÉÄŚ Ó×ŃŚĪĻĒĻš ŌÅĖÓŌĮš ŚĮĪĻÓÉŌÓњššš ĻŠÉÓĮĪÉÅ

ŠŅĻČĻÖÄÅĪÉŃ ĻŌÄÅĢŲĪŁČ ŽĮÓŌÅŹ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ÅÓĢÉ ŌĮĖÉÅ ŽĮÓŌÉ

ĒŅĮĪÉĆŁ ÓĻ׊ĮÄĮĄŌ Ó ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅĶ ×ĪÅŪĪÉČ ĒŅĮĪÉĆ ŠŅÉŅĻÄĪŁČ ĻĀßÅĖŌĻךš É

(ÉĢÉ)š ĻĀßÅĖŌĻך ÉÓĖÕÓÓŌ×ÅĪĪĻĒĻš ŠŅĻÉÓČĻÖÄÅĪÉŃ,š ך ŌĻĶš ŽÉÓĢŚš ĢÉĪÅŹĪŁČ

ĻĀßÅĖŌĻ×, Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĖĻŌĻŅŁČ ÓĻÄÅŅÖĮŌÓŃ × ēėī.

šššš 54. ņÅĖ×ÉŚÉŌ "3" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ

É ÉČ ŽĮÓŌŃČ", ŅÅĖ×ÉŚÉŌ "3" ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ", ŅÅĖ×ÉŚÉŌš "3"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀšš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" ɚ ŅÅĖ×ÉŚÉŌš "1"š ŅĮŚÄÅĢĮššš "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌŃȚ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ"š ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮššš ŚĮŠĻĢĪŃĄŌÓŃ ×

ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŽĮÓŌÅŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ÉĢɚš ךššš ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ

ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ÅÓĢɚ ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚš ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

ŅĮĀĻŌ ÕŌĻŽĪÅĪĻ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉĆŁ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 55. ēŅĮĘĮ "šŅÉĶÅŽĮĪÉÅ"š ŅĮŚÄÅĢĻך ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻšš ŠĢĮĪĮ

ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĒŅĮĪÉĆĮ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮš ÓĻ׊ĮÄĮÅŌšš Ó

ĒŅĮĪÉĆÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ. ÷ ÄĮĪĪĻĶ ÓĢÕŽĮŚ ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅŹšš ÓŌŅĻĖÅ

ĒŅĮĘŁ "šŅÉĶÅŽĮĪÉÅ" ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹš ŌĻŽĖɚš ĒŅĮĪÉĆŁ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 56. ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĮÄŅÅÓÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ×ĪĻÓŃŌÓŃ ×š ŅÅĖ×ÉŚÉŌšš "4"

ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚšš ŽĮÓŌŃČ" ĪĮ

ĻÓĪĻ×ĮĪÉɚ ĮĖŌĮš ĻŅĒĮĪĮš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ×ĢĮÓŌɚ ÉĢɚ ĻŅĒĮĪĮššš ĶÅÓŌĪĻĒĻ

ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ÕŠĻĢĪĻĶĻŽÅĪĪŁČ ŠŅÉÓ×ĮÉ×ĮŌŲ ĮÄŅÅÓĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ.

šššš śĮ×ÅŅÅĪĪĮŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ ĖĻŠÉњ ŌĮĖĻĒĻš ĮĖŌĮššš ŠĻĶÅŻĮÅŌÓŃ ×

šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ.

šššš šŅɚ ĻŌÓÕŌÓŌ×Éɚ ŠŅÉÓ×ĻÅĪĪĻĒĻš ך ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶšš ŠĻŅŃÄĖŚš ĮÄŅÅÓĮ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮš ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÕĄš ÓŌŅĻĖ՚ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "4"šš ×ĪĻÓÉŌÓŃ

ĻŠÉÓĮĪÉÅ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš Ӛ ÕĖĮŚĮĪÉÅĶšš ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŃ

ÓÕĀßÅĖŌĮ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ, ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻĒĻš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ,šš ĪĮÓÅĢÅĪĪĻĒĻ

ŠÕĪĖŌĮ, ÕĢÉĆŁ (ŠŅĻÓŠÅĖŌĮ, ŪĻÓÓÅ, ŠÅŅÅÕĢĖĮ, ĀÕĢŲ×ĮŅĮ É Ō.Ä.).

šššš šĻ ÖÅĢĮĪÉĄš ŚĮĖĮŚŽÉĖĮš ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ĻŠÉÓĮĪÉŚš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ, ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ĪĮ ĪÅĶš ĻĀßÅĖŌĮš ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻĒĻšš ÉĶÕŻÅÓŌ×Į,

ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ ĶĻÖÅŌ ×ĖĢĄŽĮŌŲ:

šššš ÓĢĻ×Į "īĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪ";

šššš ×ÉĚ ĻĀßÅĖŌĮš ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻĒĻš ÉĶÕŻÅÓŌ×Įš (ŚÄĮĪÉÅ,š ÓĻĻŅÕÖÅĪÉÅ,šš ĻĀßÅĖŌ

ĪÅŚĮ×ÅŅŪÅĪĪĻĒĻ ÓŌŅĻÉŌÅĢŲÓŌ×Į);

šššš ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹ ÉĢÉ ÉĪĻŹ ĪĻĶÅŅ ŌĮĖĻĒĻ ĻĀßÅĖŌĮ (ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ);

šššš ĮÄŅÅÓ ŌĮĖĻĒĻ ĻĀßÅĖŌĮ (ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ).

šššš åÓĢɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹšš ÕŽĮÓŌĻĖšš ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪšš ךš ĒŅĮĪÉĆĮȚššš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉÉ

ÓĮÄĻ×ĻÄŽÅÓĖĻĒĻ, ĻĒĻŅĻÄĪÉŽÅÓĖĻĒĻ ÉĢÉ ÄĮŽĪĻĒĻ ĪÅĖĻĶĶÅŅŽÅÓĖĻĒĻšš ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŃ

ĒŅĮÖÄĮĪ, ך ĻŠÉÓĮĪÉɚ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮšš ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ

ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ŌĮĖĻĒĻ ĪÅĖĻĶĶÅŅŽÅÓĖĻĒĻ ĻĀßÅÄÉĪÅĪÉŃ.

šššš ÷ ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĢÅÓĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ × ĻŠÉÓĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:š ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŚ ĢÅÓĪÉŽÅÓŌ×Įš ɚ ĢÅÓĻŠĮŅĖĮ,š ĪĻĶÅŅĮšššš ĢÅÓĪŁČ

Ė×ĮŅŌĮĢĻ×, Ė ĖĻŌĻŅŁĶ ĻŌĪĻÓÉŌÓњ ÕĖĮŚĮĪĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖš (ÅÓĢɚ ŌĮĖÉŚš ĪĻĶÅŅĮ

ÉĶÅĄŌÓŃ).

šššš 57. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ĖĮŌÅĒĻŅÉÉ ŚÅĶÅĢŲ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ×

ŅÅĖ×ÉŚÉŌÅ "4" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚš ÉČ

ŽĮÓŌŃČ" ÄĻĢÖĪŁ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Ļ×ĮŌŲ Ó×ÅÄÅĪÉŃĶ ēėī Ļ ĖĮŌÅĒĻŅÉÉ ŚÅĶÅĢŲ ÉÓČĻÄĪĻĒĻ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š Įš ך ÓĢÕŽĮŚ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻššš ÕŽĮÓŌĖĮ ÉŚ

ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ × ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹš ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌɚš ŚÅĶÅĢŲ

Ó×ÅÄÅĪÉŃĶ, ÓĻÄÅŅÖĮŻÉĶÓŃ × ÄĻĖÕĶÅĪŌÅ,š ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŻÅĶš ךšš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó

ĘÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶš ŚĮĖĻĪĻĶš ŠŅÉĪĮÄĢÅÖĪĻÓŌŲš ÄĮĪĪĻĒĻš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšššššš ÕŽĮÓŌĖĮ Ė

ĻŠŅÅÄÅĢÅĪĪĻŹ ĖĮŌÅĒĻŅÉÉ ŚÅĶÅĢŲ (ŚĮ×ÅŅÅĪĪĮњ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶš ÉĪÖÅĪÅŅĻĶšš ĖĻŠÉŃ

ŌĮĖĻĒĻ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ ×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ).

šššš ÷ ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĢÅÓĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ Ė Ó×ÅÄÅĪÉŃĶš Ļšš ĖĮŌÅĒĻŅÉÉ

ŚÅĶÅĢŲ ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓњ ÉĪĘĻŅĶĮĆÉњ Ļš ĆÅĢÅ×ĻĶš ĪĮŚĪĮŽÅĪÉɚš ĢÅÓĻ×

ŚĮŻÉŌĪŁÅ ĢÅÓĮ (ĖĮŌÅĒĻŅÉњ ŚĮŻÉŌĪŁČš ĢÅÓĻ×),š ÜĖÓŠĢÕĮŌĮĆÉĻĪĪŁÅš ĢÅÓĮš ÉĢÉ

ŅÅŚÅŅ×ĪŁÅ ĢÅÓĮ.

šššš 58. ÷ÉÄ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×

ÄĻĢÖÅĪ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Ļ×ĮŌŲ Ó×ÅÄÅĪÉŃĶ ēėī Ļ ×ÉÄŚ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻšš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ

ÉÓČĻÄĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ŚĮš ÉÓĖĢĄŽÅĪÉÅĶš ÓĢÕŽĮÅ×,šš ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČ

ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×ĻĶ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ.

šššš ÷š ŌĮĖÉȚ ÓĢÕŽĮŃȚ ×ÉĚ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻšš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњššš ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ×š ŅÅĖ×ÉŚÉŌŚ "4"š ŅĮŚÄÅĢĮššš "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Óšš ÄÅĖĢĮŅĮĆÉÅŹ

ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪĻĒĻš ĢÉĆĮš Ļš ףĀŅĮĪĪĻĶš ×ÉÄŚ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻšš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ĪĮ ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ĒŅĮÄĻÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĻĒĻš ŅÅĒĢĮĶÅĪŌĮš ĢÉĀĻšš ĪĮ

ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ÉĪĻĒĻ ĮĖŌĮ ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ ÉĢɚ ĻŅĒĮĪĮšš ĶÅÓŌĪĻĒĻ

ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ĻŠŅÅÄÅĢŃĄŻÅĒĻ ×ÉÄ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ ĻĀŅĮŚÕÅĶĻĒĻ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ŚĮ×ÅŅÅĪĪĮŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ ĖĻŠÉŃ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ,šš ×

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ĖĻŌĻŅŁĶ Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĶš ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉɚš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ ×ĪÅÓÅĪŁ × ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ, ×ĖĢĄŽĮÅŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ).

šššš åÓĢɚ ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éɚ Ӛ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×ĻĶš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹššš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ

ÕÓŌĮĪĮ×ĢÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,

ĢÅÓĪĻŹ ÕŽĮÓŌĻĖ, ŠŅÉÕÓĮÄÅĀĪŁŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ É Ō.Š.), ŠĻÓĢÅ Ó×ÅÄÅĪÉŹ Ļ

×ÉÄÅ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ךš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅŹ

ÓŌŅĻĖÅ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "4" ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ŌĮĖĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ.

šššš 59. šŅÅÄÅĢŲĪŁÅ ĶÉĪÉĶĮĢŲĪŁŹ É ĶĮĖÓÉĶĮĢŲĪŁŹ ŅĮŚĶÅŅŁ,šš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉÅ

×ÉÄÕ ŅĮŚŅÅŪÅĪĪĻĒĻ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š ך ŅÅĖ×ÉŚÉŌŚ "4"

ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚšš ŽĮÓŌŃČ" É

ŅÅĖ×ÉŚÉŌÅ "4" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚš ÉČ

ŽĮÓŌŃČ" ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓњ ך ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éɚ Ӛ ĒŅĮÄĻÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪŁĶšš ŅÅĒĢĮĶÅĪŌĻĶ,

ŚĮĖĻĪĻĶ ÓÕĀßÅĖŌĮ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ, ĪĻŅĶĮŌÉ×ĪŁĶ ŠŅĮ×ĻףĶ ĮĖŌĻĶ ĻŅĒĮĪĮ

ĶÅÓŌĪĻĒĻ ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪĪŁĶÉ × ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶš ŠĻŅŃÄĖŚš ĪĻŅĶĮĶÉ

ĻŌ×ĻÄĮš ŚÅĶÅĢŲ.š šŅɚ ĻŌÓÕŌÓŌ×Éɚ ÕĖĮŚĮĪĪŁČš ĮĖŌĻך ךššš ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉČ

ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮČ ŠŅĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ŠŅĻŽÅŅĖ.

ššš š60. ņÅĖ×ÉŚÉŌ "5" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ

É ÉČ ŽĮÓŌŃČ", ŅÅĖ×ÉŚÉŌ "2" ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ", ŅÅĖ×ÉŚÉŌš "5"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀšš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" ɚ ŅÅĖ×ÉŚÉŌš "2"š ŅĮŚÄÅĢĮššš "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŽĮÓŌŃȚ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ"šš ŚĮŠĻĢĪŃĄŌÓњš ךššš ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ

ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ĖĻŌĻŅŁÅš ÓĻČŅĮĪŃĄŌÓњ ךš ŠŅÅÖĪÉČ

ĢÉĀĻš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČš ĒŅĮĪÉĆĮȚ ĪĮš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ,š ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČš ÉĢɚš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ, Į ŌĮĖÖŚ ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš ŽĮÓŌÅŹšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×. šŅÉ ÜŌĻĶ ĒŅĮĘĮ " ŌŅ.ņ, Ķ2" ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ × ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ

ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, Į ŌĮĖÖÅ × ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚš ÕŌĻŽĪÅĪÉŃ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÅŹ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮšš ÉŚĶÅĪÉĢĮÓŲ

ÅÅ ŠĢĻŻĮÄŲ.

šššš 61. ēŅĮĘĮ "čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮ ŽĮÓŌÉ" ŅĮŚÄÅĢĻ× ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌɚš ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ ĪĮ ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ:

šššš Ó×ÅÄÅĪÉŹ ēėī - × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

ĖĻŌĻŅŁÅ ÓĻČŅĮĪŃĄŌÓŃ × ŠŅÅÖĪÉČ ĢÉĀĻ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČš ĒŅĮĪÉĆĮȚ ĪĮšš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ,

ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ÉĢÉ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ;

šššš ĮĖŌĻך ĻŅĒĮĪĻך ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ×ĢĮÓŌɚš ÉĢɚš ĻŅĒĮĪĻךššš ĶÅÓŌĪĻĒĻ

ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ÄĻĒĻ×ĻŅĻ×, ×ÓŌÕŠÉ×ŪÉČ × ŚĮĖĻĪĪÕĄ ÓÉĢÕ ÓÕÄÅĀĪŁČ ĮĖŌĻ× - ×

ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš ÷š ÄĮĪĪĻĶš ÓĢÕŽĮŚ ŚĮ×ÅŅÅĪĪŁÅš ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶš ÉĪÖÅĪÅŅĻĶš ĖĻŠÉɚ ŌĮĖÉČ

ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ × ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ.

šššš 62. åÓĢÉ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó×ŃŚĮĪĻ Ó ĪĮĢÉŽÉÅĶ ĪĮ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĶš ÕŽĮÓŌĖÅ,š ĪĮČĻÄŃŻÅĶÓњ ך ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ

ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ, ĻĀßÅĖŌĻ× ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ,š ך ĒŅĮĘŚ "čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮšš ŽĮÓŌÉ"

ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:

šššš ÓĢĻ×Į "žĮÓŌŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ŚĮĪŃŌĮ ĻĀßÅĖŌĻĶ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ";

šššš Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ĻĀßÅĖŌÅ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ, ×ĖĢĄŽÅĪĪŁÅ × ŅÅĖ×ÉŚÉŌ "4" ŅĮŚÄÅĢĮ

"éÓČĻÄĪŁÅ ÄĮĪĪŁÅ" ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ŠÕĪĖŌĻĶ 41 ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ.

šššš 63. åÓĢÉ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉÅ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó×ŃŚĮĪĻ Ó ĻĀÅÓŠÅŽÅĪÉÅĶ

ÄĻÓŌÕŠĮ Ėš ŚÅĶĢŃĶš (ŚÅĶÅĢŲĪŁĶš ÕŽĮÓŌĖĮĶ)š ĻĀŻÅĒĻš ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ,š ך ĒŅĮĘÕ

"čĮŅĮĖŌÅŅÉÓŌÉĖĮ ŽĮÓŌÉ" ŅĮŚÄÅĢĻ× ŌÅĖÓŌĻ×ĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ×ĪĻÓŃŌÓŃ:

šššš ÓĢĻ×Į "žĮÓŌŲ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪĮš ך ĆÅĢŃȚš ĻĀÅÓŠÅŽÅĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ__________š (ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ÅĒĻš ĖĮÄĮÓŌŅĻףŹš ĪĻĶÅŅš ÉĢÉ

ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ) ÄĻÓŌÕŠĻĶ Ė ŚÅĶĢŃĶ (ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ) ĻĀŻÅĒĻ ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ".

šššš ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ÉÓČĻÄĪŁŹ (ÉŚĶÅĪÅĪĪŁŹ) ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖš ĪĮČĻÄÉŌÓњš ×

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌɚ ÉĢɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹšš ÕŽĮÓŌĻĖ

ĻĀŅĮŚÕÅŌÓŃ ÉŚ ŚÅĶÅĢŲ, ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ ×š ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹš ÉĢɚš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ

ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ, ĢÉĀĻš ÓĶÅÖĪŁŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖ,š ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶšš ĖĻŌĻŅĻĒĻ

ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠ Ė ŚÅĶĢŃĶ (ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ) ĻĀŻÅĒĻšš ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ,

ĪĮČĻÄÉŌÓŃ × ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ, Ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ

ĻĀÅÓŠÅŽÅĪÉɚ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš (ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ)š ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻךššš ÄĻÓŌÕŠĻĶ Ė

ŚÅĶÅĢŲĪŁĶš ÕŽĮÓŌĖĮĶš ĻĀŻÅĒĻš ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњ ך ĶÅÖÅ×ĻŹš ŠĢĮĪššš ×ĪĻÓŃŌÓŃ ĪĮ

ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻ ĮĖŌĮ ĻŅĒĮĪĮ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ ÉĢÉ ĻŅĒĮĪĮ

ĶÅÓŌĪĻĒĻš ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉњ (ÕŌ×ÅŅÖÄÅĪĪŁČš ך ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪĻĶš ŠĻŅŃÄĖŚ ÓČÅĶ

ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŠĢĮĪĮȚ ÉĢɚš ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

ĖĮŅŌĮČ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉČ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ, ŠŅĻÅĖŌĻ× ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

ĮĖŌĻ× ĻĀš ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪÉɚ ÓÅŅ×ÉŌÕŌĻך ɚ Ō.Š.).š ėĻŠÉɚ ŌĮĖÉȚš ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×,

ŚĮ×ÅŅÅĪĪŁÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ, ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ × šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ.

šššš 64.š ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀš ĻĀÅÓŠÅŽÅĪÉɚ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČš (ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ)šš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× ÄĻÓŌÕŠĻĶ Ė ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶš ĻĀŻÅĒĻš ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњš ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ

ĻĒŅĮĪÉŽÅĪÉŃ ŠŅĮ× ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢÅŹ ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ ×

ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĪĮ ĻÓĪĻ×ĮĪÉɚ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉȚ ÄĻĒĻ×ĻŅĻך ĢÉĀĻšš ÓĻĒĢĮŪÅĪÉŹ,

ŚĮĖĢĄŽĮÅĶŁČ ĶÅÖÄÕ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪÉĖĮĶÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×, ĢÉĀĻ ĢÉĆĮĶÉ, ĖĻŌĻŅŁĶ

ŌĮĖÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ ŠŅÅÄĻÓŌĮ×ĢÅĪŁ ĪĮ ŠŅĮ×Å ŠĻÖÉŚĪÅĪĪĻĒĻ ĪĮÓĢÅÄÕÅĶĻĒĻ

×ĢĮÄÅĪÉŃ ÉĢÉ ŠŅĮ×Å ŠĻÓŌĻŃĪĪĻĒĻ (ĀÅÓÓŅĻŽĪĻĒĻ)š ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ. šėĻŠÉɚš ŌĮĖÉČ

ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×, ŚĮ×ÅŅÅĪĪŁÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ, ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ × šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ.

šššš 65.š åÓĢɚ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁŹšš (ÉŚĶÅĪÅĪĪŁŹ)šš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹšššššš ÕŽĮÓŌĻĖ ÉĶÅÅŌ

ĪÅŠĻÓŅÅÄÓŌ×ÅĪĪŁŹš ÄĻÓŌÕŠš Ėš ŚÅĶĢŃĶš ÉĢɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁĶšš ÕŽĮÓŌĖĮĶšš ĻĀŻÅĒĻ

ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ,š ך ĒŅĮĘŚ "3"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ Ļš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĮČ,

ŠĻÓŅÅÄÓŌ×ĻĶ ĖĻŌĻŅŁČ ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮÅŌÓŃ ÄĻÓŌÕŠ Ėš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁĶš ÉĢɚš ÉŚĶÅĪÅĪĪŁĶ

ŚÅĶÅĢŲĪŁĶ ÕŽĮÓŌĖĮĶ" ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ ÓĢĻ×Į "ŚÅĶĢÉ (ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ)šš ĻĀŻÅĒĻ

ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ".

šššš 66.š åÓĢɚ ĻĒŅĮĪÉŽÅĪÉŚš (ĻĀŅÅĶÅĪÅĪÉÅ)šš ŠŅĮ×Įšššššš ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĻ ÉĢÉ

ÕÓŌĮĪĮ×ĢÉ×ĮÅŌÓŃ × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ×ÓÅĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (× ŌĻĶ ŽÉÓĢÅ × Ó×ŃŚÉ

Ӛ ĻĀÅÓŠÅŽÅĪÉÅĶš ÄĻÓŌÕŠĮš Ėš ŚÅĶÅĢŲĪŁĶš ÕŽĮÓŌĖĮĶš ÉĢɚššššš ŚÅĶĢŃĶ ĻĀŻÅĒĻ

ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ), Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÉ ÕĖĮŚĮĪĪĻĒĻ ĻĒŅĮĪÉŽÅĪÉŃ (ĻĀŅÅĶÅĪÅĪÉŃ)

ŠŅĮ×Į ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ × ÓŌŅĻĖÅ "éĪŁÅ Ó×ÅÄÅĪÉŃ" ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "4" ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ

ĻĀ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉȚ ŽĮÓŌŃČ",š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "1"šš ŅĮŚÄÅĢĮ

"ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ",š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮšš "4"

ŅĮŚÄÅĢĮ "ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ".

šššš 67. ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ĖĻĻŅÄÉĪĮŌĮČ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖšš ĒŅĮĪÉĆŁ

ÕŌĻŽĪŃÅĶĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ × ŌĮĀĢÉĆÕ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮ "1" ŅĮŚÄÅĢĮ

"ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ É ÉČ ŽĮÓŌŃČ" ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ŌĮĖÉČ

ĖĻĻŅÄÉĪĮŌ × ēėī.

šššš 68. ÷ ĒŅĮĘÅ "3"š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "6"š ŅĮŚÄÅĢĮš "ó×ÅÄÅĪÉњ ĻĀšš ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĮȚ ɚ ÉȚ ŽĮÓŌŃČ"š ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓњ ÓĢÅÄÕĄŻÉŚššš Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ

ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃČ ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×:

šššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ - ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĶњ É šĻŌŽÅÓŌ×Ļšš (ĻŌŽÅÓŌ×Ļ

ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ);

šššš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ŅĻÓÓÉŹÓĖĻĒĻšš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻšš ĢÉĆĮšš -šššš ÓĻĖŅĮŻÅĪĪĻÅ

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ;

šššš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻšš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻšš ĢÉĆĮšš -šššš ÓĻĖŅĮŻÅĪĪĻÅ

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ, ÓŌŅĮĪĮ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉÉ (ÉĪĖĻŅŠĻŅĮĆÉÉ);

šššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ - ÓĢĻ×Į "ņĻÓÓÉŹÓĖĮњ ęÅÄÅŅĮĆÉŃ"šš É

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪĻĒĻ ĻŅĒĮĪĮ ÉÓŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻŹ ×ĢĮÓŌÉ,šš ÕŠĻĢĪĻĶĻŽÅĪĪĻĒĻ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃŌŲšš ÉĪŌÅŅÅÓŁšš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹšš ęÅÄÅŅĮĆÉɚš ŠŅɚššššš ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ÓÕĀßÅĖŌĮ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹš ęÅÄÅŅĮĆÉɚ -š ŠĻĢĪĻŚš ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ

ÓÕĀßÅĖŌĮ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹš ęÅÄÅŅĮĆÉɚ ɚ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŚ ÉÓŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻĒĻšš ĻŅĒĮĪĮ

ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹšš ×ĢĮÓŌɚš ÄĮĪĪĻĒĻšš ÓÕĀßÅĖŌĮšš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹšššš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ,

ÕŠĻĢĪĻĶĻŽÅĪĪĻĒĻ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃŌŲ ÉĪŌÅŅÅÓŁ ÓÕĀßÅĖŌĮ ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉɚš ŠŅÉ

ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻĒĻš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉњ -š ŠĻĢĪĻŚšš ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ

ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻĒĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ (ÓĻĒĢĮÓĪĻ ÕÓŌĮ×Õ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻĒĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ) É

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĻŅĒĮĪĮ ĶÅÓŌĪĻĒĻ ÓĮĶĻÕŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ, ÕŠĻĢĪĻĶĻŽÅĪĪĻĒĻ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃŌŲ

ÉĪŌÅŅÅÓŁš ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻĒĻš ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉњ ŠŅɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉɚš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ

ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ך ĻŌĪĻŪÅĪÉɚ ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×Įš -šš ŠĻĢĪĻŚššš ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ

ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻšš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×Įšš ɚš ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŚš ĢÉĆĮ,šššš ÕŠĻĢĪĻĶĻŽÅĪĪĻĒĻ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃŌŲš ÉĪŌÅŅÅÓŁš ÉĪĻÓŌŅĮĪĪĻĒĻšš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×Įšš ŠŅɚššš ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš ×ÉÄ ŠŅĮ×Į;

šššš ĮÄŅÅÓ ÄĢŃ Ó×ŃŚÉ Ó ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢÅĶ ÓĶÅÖĪĻĒĻ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 69. šŅÉ ĻŌÓÕŌÓŌ×ÉÉ × Ó×ÅÄÅĪÉŃČ ēėī, ĪĮ ĻÓĪĻ׌ ĖĻŌĻŅŁČšš ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ

ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ, ÉĪĘĻŅĶĮĆÉÉ Ļ ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃČ ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

ÕĖĮŚĮĪĪŁÅ × ŠÕĪĖŌÅ 68 ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŹ Ó×ÅÄÅĪÉŃ ×ĪĻÓŃŌÓњ ך ĶÅÖÅ×ĻŹš ŠĢĮĪš ĪĮ

ĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪĪŁČ ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃĶɚ ÓĶÅÖĪŁČš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×

ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× Ļš ŠŅĮ×ĮȚ ĪĮš ŚÅĶÅĢŲĪŁÅš ÕŽĮÓŌĖÉ,š ך ŌĻĶš ŽÉÓĢŚšš ףŠÉÓĻĖ Ļ

ŚĮŅÅĒÉÓŌŅÉŅĻ×ĮĪĪŁČ ŠŅĮ×ĮČ (ĻĒŅĮĪÉŽÅĪÉŃČ (ĻĀŅÅĶÅĪÅĪÉŃČ)š ŠŅĮ×),šš ףÄĮĪĪŁČ

ĻŅĒĮĪĻĶ, ĻÓÕŻÅÓŌ×ĢŃĄŻÉĶ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪÕĄ ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉĄ ŠŅĮך ĪĮšš ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÅ

ÉĶÕŻÅÓŌ×Ļ É ÓÄÅĢĻĖ Ó ĪÉĶ. šŅÉ ÜŌĻĶ × ĒŅĮĘŚ "3"š ŅÅĖ×ÉŚÉŌĮš "6"šš ŅĮŚÄÅĢĮ

"ó×ÅÄÅĪÉŃ ĻĀ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĮČ Éš ÉȚ ŽĮÓŌŃČ"šš ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ

ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁ ŌĮĖÉČ ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×.

šššš 70.š ņĮŚÄÅĢšš "śĮĖĢĄŽÅĪÉŚš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻšš ÉĪÖÅĪÅŅĮ"šššš ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ

ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ × ×ÉÄÅ Ó×ŃŚĪĻĒĻ ŌÅĖÓŌĮ.

šššš ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ × ČĻÄÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ףŃ×ĢÅĪŁ ĻŪÉĀĖÉ (ŠÅŅÅÓÅŽÅĪÉŃ,

ĪÅÓĻ׊ĮÄÅĪÉŃ,š ŅĮŚŅŁ×Ł)š ך ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚ ŅĮĪÅŚ ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁČšš ĒŅĮĪÉĆ

ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× (ŅĮĪÅÅ ÄĻŠÕŻÅĪĪŁÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĻŪÉĀĖÉ), ĒŅĮĪÉĆ

ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪŁČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŹ ÉĢÉ ĪĮÓÅĢÅĪĪŁČ ŠÕĪĖŌĻ×, ך ŅĮŚÄÅĢŚš ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ

ŠŅÅÄĢĻÖÅĪÉŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ ŠĻ ÕÓŌŅĮĪÅĪÉĄ ףŃ×ĢÅĪĪŁČ ĻŪÉĀĻĖ, × ŌĻĶ

ŽÉÓĢÅ ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŁ ĪÅĻĀČĻÄÉĶŁČ ÉŚĶÅŅÅĪÉŹ.

 

ššššš IV. ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃ Ė ĻĘĻŅĶĢÅĪÉĄ ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹ ŽĮÓŌÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

 

šššš 71. ēŅĮĘÉŽÅÓĖĮŃ ŽĮÓŌŲ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ ĪĮ ĻÓĪĻ×Å Ó×ÅÄÅĪÉŹ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅŹ ŌÅŅŅÉŌĻŅÉÉ ÉĢÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻŹ ףŠÉÓĖɚš Ļ

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĶ ÕŽĮÓŌĖÅ, ÕĖĮŚĮĪĪŁČ × ÓĻÓŌĮ×Å ŅĮŚÄÅĢĮ "éÓČĻÄĪŁÅ

ÄĮĪĪŁÅ".

šššš šŅɚ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖŚ ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮššššš ĶĻĒÕŌ ĀŁŌŲ

ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪŁ:

šššš ŚÅĶĢÅÕÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĮŃ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉŃ;

šššš ĢÅÓĻÕÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĮŃ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉŃ;

šššš ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ ĒŅĮÄĻÓŌŅĻÉŌÅĢŲĪĻĒĻ ŚĻĪÉŅĻ×ĮĪÉŃ;

šššš ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉњš ŠĻšš ŠĢĮĪÉŅĻ×ĖŚš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉɚš (ŠŅĻÅĖŌŁšššš ĶÅÖÅ×ĮĪÉŃ

ŌÅŅŅÉŌĻŅÉŹ);

šššš ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖÉÅ ĶĮŌÅŅÉĮĢŁ.

šššš 72. äĢŃ ĻĘĻŅĶĢÅĪÉŃ ĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻŹš ŽĮÓŌɚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮšš ŠŅÉĶÅĪŃĄŌÓŃ

ÓŠÅĆÉĮĢŲĪŁÅ ÕÓĢĻ×ĪŁÅ ŚĪĮĖÉ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ŠŅÉĢĻÖÅĪÉÅĶ Ė ōŅÅĀĻ×ĮĪÉŃĶ.

šššš 73. ēŅĮĘÉŽÅÓĖĮŃ ŽĮÓŌŲ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ ×š ĻŌĪĻŪÅĪÉɚš ×ÓÅČ

ĻÄĪĻ×ŅÅĶÅĪĪĻ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× É ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš åÓĢÉ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĢÅĪ ך ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚ ŅĮĀĻŌš ŠĻ

ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ É (ÉĢÉ) ŠĢĻŻĮÄÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ, šš×

ŅĮŚÄÅĢĮČ "óČÅĶĮ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×"š ɚ "žÅŅŌÅ֚š ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× É ÉČ ŽĮÓŌÅŹ"š ĻŌĻĀŅĮÖĮĄŌÓњ ĒŅĮĪÉĆŁš ×ÓÅȚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,

Ó×ÅÄÅĪÉŃ ēėī Ļ ĖĻŌĻŅŁČ ŠĻÄĢÅÖĮŌ ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ.

šššš 74.š ņĮŚÄÅĢš "óČÅĶĮš ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖÉȚš ŠĻÓŌŅĻÅĪÉŹ"šššššš ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ ×

ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×Éɚ Ӛš ĶĮŌÅŅÉĮĢĮĶɚš ÉŚĶÅŅÅĪÉŹ,šš ÓĻÄÅŅÖĮŻÉĶɚššššš Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ

ĒÅĻÄÅŚÉŽÅÓĖĻĶ ĻĀĻÓĪĻ×ĮĪÉÉ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ.

šššš 75. ņĮŚÄÅĢ "óČÅĶĮ ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×" (ÄĮĢÅÅ -šš óČÅĶĮ)

ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓњ ĪĮš ĻÓĪĻ׌ ŅĮŚÄÅĢĻך ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮšššš ŌÅŅŅÉŌĻŅÉÉ ÉĢÉ

ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻŹš ףŠÉÓĖɚ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÅĒĻš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,šš ÓĻÄÅŅÖĮŻÉČ

ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖÉÅ ÉŚĻĀŅĮÖÅĪÉŃ, ĢÉĀĻš Ӛ ÉÓŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉÅĶšš ĖĮŅŌĻĒŅĮĘÉŽÅÓĖĻĒĻ

ĶĮŌÅŅÉĮĢĮ.

šššš óČÅĶĮš ŠŅÅÄĪĮŚĪĮŽÅĪĮš ÄĢњ ĻŌĻĀŅĮÖÅĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњššš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× ĻŌĪĻÓÉŌÅĢŲĪĻ ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ĒŅĮĪÉƚš ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ

ÄÅĢÅĪÉњ (ÄĢњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ŚĮĪŃŌŁČš ŠŅĻŌŃÖÅĪĪŁĶɚšš ĻĀßÅĖŌĮĶÉ),

ŠŅÉŅĻÄĪŁČ ĻĀßÅĖŌĻ× É (ÉĢÉ) ĻĀßÅĖŌĻ× ÉÓĖÕÓÓŌ×ÅĪĪĻĒĻš ŠŅĻÉÓČĻÖÄÅĪÉњš (ÅÓĢÉ

ĻŌÄÅĢŲĪŁÅ ŽĮÓŌÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ÓĻ׊ĮÄĮĄŌš Ӛš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅĶ

×ĪÅŪĪÉČ ĒŅĮĪÉĆ ŌĮĖÉČ ĻĀßÅĖŌĻ× É Ó×ÅÄÅĪÉŃ Ļ ŌĮĖÉČ ĻĀßÅĖŌĮȚ ÓĻÄÅŅÖĮŌÓњš ×

ēėī), ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ÉĢÉ ŚÅĶÅĢŲ ĻĀŻÅĒĻ ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ.

šššš 76. īĮ óČÅĶÅ ĻŌĻĀŅĮÖĮĄŌÓŃ:

šššš ĒŅĮĪÉĆŁ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪŁČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŹ É (ÉĢÉ) ĒŅĮĪÉĆŁ ĪĮÓÅĢÅĪĪŁČ ŠÕĪĖŌĻ×

(ŠŅÉ ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻÓŌÉ);

šššš ĒŅĮĪÉĆŁ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÄÅĢÅĪÉŃ (ÅÓĢÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖ ŅĮÓŠĻĢĮĒĮÅŌÓŃ ×

ĪÅÓĖĻĢŲĖÉČ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ Ė×ĮŅŌĮĢĮȚ ĢÉĀĻš ŚÅĶÅĢŲĪŁŹš ÕŽĮÓŌĻĖššš ŠŅÉĶŁĖĮÅŌ Ė

ĒŅĮĪÉĆÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÄÅĢÅĪÉŃ).

šššš ÷ ÓĢÕŽĮÅ ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÉ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ

ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻš ĪĮš óČÅĶŚš ĻŌĻĀŅĮÖĮĄŌÓŃ

ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ ÉĢÉ ŚÅĶĢÉ ĻĀŻÅĒĻ ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉњ (ÄĻŠÕÓĖĮÅŌÓњš ÓČÅĶĮŌÉŽĪĻ

ĻŌĻĀŅĮÖĮŌŲ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ÕĢÉĆ, ÄĻŅĻĒ ĻĀŻÅĒĻ ŠĻĢŲŚĻ×ĮĪÉŃ, ŠĮŅĖĻ×, ÓĖ×ÅŅĻ×

É Ō.Š.).

šššš 77.š žÅŅŌÅ֚ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓњ ך ĶĮÓŪŌĮĀÅ,š ĻĀÅÓŠÅŽÉ×ĮĄŻÅĶššš ŽÉŌĮÅĶĻÓŌŲ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš žÅŅŌÅÖ ÓĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ŌĮĖÉĶ ĻĀŅĮŚĻĶ, ŽŌĻĀŁš ך ŠĻĢŚ ÅĒĻšš ÉŚĻĀŅĮÖÅĪÉŃ

ĻŌĻĀŅĮÖĮĢÉÓŲ ×ÓÅ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁÅ ĢÉĀĻ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ,š Įšš ŌĮĖÖÅ

ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×.

šššš äĻŠÕÓĖĮÅŌÓŃ ŠĻĖĮŚŁ×ĮŌŲ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĻŌÄÅĢŲĪŁČš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČšš ŌĻŽÅĖ

ĒŅĮĪÉĆ (ŽĮÓŌÅŹš ĒŅĮĪÉĆ)š ך ×ÉÄŚ ףĪĻÓĻĖš ÉĢɚ ×ŅÅŚĻĖ,ššš ĻĘĻŅĶĢŃÅĶŁČ ĪĮ

ĻŌÄÅĢŲĪŁČ ĢÉÓŌĮČ × ÓĻÓŌĮ×Å žÅŅŌÅÖĮ.

šššš 78. īĮ žÅŅŌÅÖÅ ĻŌĻĀŅĮÖĮĄŌÓŃ:

šššš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ,š ĪĻףȚ ɚ ŠŅÅĖŅĮŻĮĄŻÉȚš ÓÕŻÅÓŌ×Ļ×ĮĪÉÅ

ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ, Į ŌĮĖÖÅ ŽĮÓŌÅŹ ĒŅĮĪÉĆ;

šššš ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉњ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ŽĮÓŌÅŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁČššššš ÕŽĮÓŌĖĻ× É

ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČ ŌĻŽÅĖ ĒŅĮĪÉĆ.

šššš 79. šŅÉ ĻĘĻŅĶĢÅĪÉÉ žÅŅŌÅÖĮ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ

× ×ÉÄÅ:

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉњ ɚ ĪĻĶÅŅĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ך ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶšš Ė×ĮŅŌĮĢÅ

(ĪĮŠŅÉĶÅŅ, :123) -š ÄĢњ ÉÓČĻÄĪŁČ,š ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČš ɚ ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ,š ĪĻĶÅŅĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ך ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶššš Ė×ĮŅŌĮĢÅ,

Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ É ÓĻŽÅŌĮĪÉŃ ŚĮĒĢĮ×ĪŁČ ĀÕĖ× ŅÕÓÓĖĻĒĻ ĮĢĘĮ×ÉŌĮš "śõ"š Ӛš ŽÉÓĢĻĶ,

ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ ĮŅĮĀÓĖÉĶɚ ĆÉĘŅĮĶɚ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š :123:śõ1),š -š ÄĢњš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ×, ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŠÕŌÅĶ ŅĮŚÄÅĢĮ É ×ŁÄÅĢĮ;

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ É ÓĻŽÅŌĮĪÉњ ŚĮĒĢĮ×ĪŁČš ĀÕĖך ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮššš "śõ" Ó

ŽÉÓĢĻĶ, ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ ĮŅĮĀÓĖÉĶÉ ĆÉĘŅĮĶÉ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ, :śõ1), -š ÄĢњš ŚÅĶÅĢŲĪŁČ

ÕŽĮÓŌĖĻ× ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŠÕŌÅĶ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉŃ, Į ŌĮĖÖÅ × ÓĢÕŽĮÅ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ÉŚš ŚÅĶÅĢŲ,š ĪĮČĻÄŃŻÉČÓњ ךšššš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ

ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ.

šššš 80. šŅÉ ĻĘĻŅĶĢÅĪÉÉ žÅŅŌÅÖĮ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚ ŽĮÓŌÅŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×

ŠŅÉ×ĻÄÉŌÓŃ × ×ÉÄÅ:

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ,š ĪĻĶÅŅĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ך ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶššš Ė×ĮŅŌĮĢÅ,

ĪĮĖĢĻĪĪĻŹ ŽÅŅŌŁ É ĪĻĶÅŅĮ ŽĮÓŌÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š :123/5)šš -

ÄĢŃ ÓÕŻÅÓŌ×ÕĄŻÉČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ,š ĪĻĶÅŅĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ך ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĶššš Ė×ĮŅŌĮĢÅ,

ĪĮĖĢĻĪĪĻŹ ŽÅŅŌŁ É ÓĻŽÅŌĮĪÉŃ ÓŌŅĻŽĪŁČš ĀÕĖך ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮššš "ŽŚÕ" Ó

ŽÉÓĢĻĶ,š ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶ šĮŅĮĀÓĖÉĶɚ ĆÉĘŅĮĶɚ (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,š :123/ŽŚÕ1),šš -š ÄĢŃ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌÅŹ ÉŚĶÅĪÅĪĪŁČ É ÕŌĻŽĪŃÅĶŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š Įšš ŌĮĖÖÅ

ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ× ŠŅɚ ףŠĻĢĪÅĪÉɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻףȚš ŅĮĀĻŌ

ÉÓĖĢĄŽÉŌÅĢŲĪĻ × ĆÅĢŃČ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉŃ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×;

šššš Ä×ĻÅŌĻŽÉŃ,š ÓĻŽÅŌĮĪÉњ ŚĮĒĢĮ×ĪŁČš ĀÕĖך ŅÕÓÓĖĻĒĻš ĮĢĘĮ×ÉŌĮššš "śõ" Ó

ĮŅĮĀÓĖĻŹ ĆÉĘŅĻŹ, ĪĮĖĢĻĪĪĻŹ ŽÅŅŌŁš ɚ ÓĻŽÅŌĮĪÉњ ÓŌŅĻŽĪŁČš ĀÕĖךš ŅÕÓÓĖĻĒĻ

ĮĢĘĮ×ÉŌĮš "ŽŚÕ"š Ӛ ŽÉÓĢĻĶ,š ŚĮŠÉÓĮĪĪŁĶš ĮŅĮĀÓĖÉĶɚ ĆÉĘŅĮĶɚšš (ĪĮŠŅÉĶÅŅ,

:śõ1/ŽŚÕ1), - ÄĢŃ ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ŽĮÓŌÅŹš ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,ššš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ×

ŅÅŚÕĢŲŌĮŌŚ ŠÅŅÅŅĮÓŠŅÅÄÅĢÅĪÉњ ÉĢɚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,ššš ĻĀŅĮŚÕÅĶŁČ ÉŚ

ŚÅĶÅĢŲ, ĪĮČĻÄŃŻÉČÓŃ × ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻŹ ÉĢÉ ĶÕĪÉĆÉŠĮĢŲĪĻŹ ÓĻĀÓŌ×ÅĪĪĻÓŌÉ.

šššš 81.š ļĀĻŚĪĮŽÅĪÉŚš ÉÓČĻÄĪŁČšš ŚÅĶÅĢŲĪŁČšš ÕŽĮÓŌĖĻ×,šššš ŠŅÅĖŅĮŻĮĄŻÉČ

ÓÕŻÅÓŌ×Ļ×ĮĪÉÅ ŽĮÓŌÅŹ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ɚ ŠŅÅĖŅĮŻĮĄŻÉȚš ÓÕŻÅÓŌ×Ļ×ĮĪÉÅ

ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚš ĪĮšš žÅŅŌÅÖŚš ĻŌĻĀŅĮÖĮÅŌÓњššš ĖÕŅÓÉ×ĻĶšš Ó

ŠĻÄŽÅŅĖÉ×ĮĪÉÅĶ,š ŚĮš ÉÓĖĢĄŽÅĪÉÅĶš ÓĢÕŽĮњ ÉŚĒĻŌĻ×ĢÅĪÉњ žÅŅŌÅÖĮšš ĶÅŌĻÄĻĶ

ĖĻŠÉŅĻ×ĮĪÉњš ÉŚĻĀŅĮÖÅĪÉњš ףŠÉÓĖɚš ÉŚšš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĒĻšš ĖĮÄĮÓŌŅĮ

ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ. ÷ ŠĻÓĢÅÄĪÅĶ ÓĢÕŽĮÅ ŠÅŅÅŽÉÓĢÅĪĪŁÅ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉŃ ŠĻĶÅŻĮĄŌÓњš ×

ŅĮĶĖÕ.

šššš 82. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĒŅĮĪÉĆĮš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢŃÅŌšš ÓĻĀĻŹ

ĪÅÓĖĻĢŲĖĻš ŚĮĶĖĪÕŌŁČš ĖĻĪŌÕŅĻ×,š ĪĮšš žÅŅŌÅÖŚš ĖĮÖÄŁŹšššššš ŌĮĖĻŹ ĖĻĪŌÕŅ

ÉÄÅĪŌÉĘÉĆÉŅÕÅŌÓŃ ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÕĄŻÉĶ ĻĀĻŚĪĮŽÅĪÉÅĶ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮ,š Įš ×

ÕÓĢĻ×ĪŁČ ŚĪĮĖĮČ žÅŅŌÅÖĮ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ĻĀŻÅŚ ĖĻĢÉŽÅÓŌ×Ļš ĖĻĪŌÕŅĻךš ĒŅĮĪÉĆ

ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš 83. ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĶÅÖÅ×ĻŹ ŠĢĮĪ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ × ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻףČ

ŅĮĀĻŌ ŠĻ ÕŌĻŽĪÅĪÉĄš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮššš ÉĢÉ ×

ŅÅŚÕĢŲŌĮŌÅ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ ŠĻ ĻĀŅĮŚĻ×ĮĪÉĄ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻךš ÕŌĻŽĪÅĪĻ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉĆ ÓĶÅÖĪŁČ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻ×,š ĪĮš ĻĀĻŅĻŌŚš žÅŅŌÅÖĮ

ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓŃ ĮĖŌ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ

(ÄĮĢÅÅ - įĖŌ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ).

šššš 84.š ÷š įĖŌŚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњš ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓњš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁšššš ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ×,

ÕÄĻÓŌĻ×ÅŅŃĄŻÉČ ĢÉŽĪĻÓŌŲ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁČ ĢÉĆ, ÕĖĮŚĮĪĪŁČ × ŽĮÓŌÉ 3 ÓŌĮŌŲÉ

39 śĮĖĻĪĮ, ĢÉĀĻ ÉČ ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢÅŹ. šŅÉ ÜŌĻĶš ĖĻŠÉɚ ŌĮĖÉȚšš ÄĻĖÕĶÅĪŌĻ× ×

ÓĻÓŌĮ× šŅÉĢĻÖÅĪÉŃ ĪÅ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ. ÷ ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢњš ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ

ĢÉĆĮ ÄĻŠĻĢĪÉŌÅĢŲĪĻ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ÅĒĻ ÄĻĢÖĪĻÓŌŲ.

šššš šŅÉ ÕŽĮÓŌÉÉ × ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪĻĒĻ ĢÉĆĮ, × įĖŌÅ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ŠĻÓĢÅ ÕĖĮŚĮĪÉŃ

ÅĒĻ ĘĮĶÉĢÉÉ É ÉĪÉĆÉĮĢĻ× ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓŃ ÓĢĻ×Į "ŠĻ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ",šš ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ

ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉŚ ɚš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁšš ÄĻĖÕĶÅĪŌĮ,šš ŠĻÄŌ×ÅŅÖÄĮĄŻÅĒĻšššš ŠĻĢĪĻĶĻŽÉŃ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ, × ŌĻĶ ŽÉÓĢÅ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓŃ ĪĻŅĶĮ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪĻĒĻ ŚĮĖĻĪĮ -šš ÅÓĢÉ

ŠĻĢĪĻĶĻŽÉŃ ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŃ ĻÓĪĻ×ĮĪŁ ĪĮ ÕĖĮŚĮĪÉÉ ĘÅÄÅŅĮĢŲĪĻĒĻ ŚĮĖĻĪĮ.

šššš ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢɚ ŠĻĢĪĻĶĻŽÉњ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻš ĢÉĆĮš ŠŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪŁšš ĢÉĆĻĶ,

ÉĶÅĄŻÉĶ ŠŅĮ×Ļ ÄÅŹÓŌ×Ļ×ĮŌŲ ĻŌ ÉĶÅĪÉ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ĀÅŚ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ, ×

įĖŌÅ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ×ĶÅÓŌĻ ŅÅĖ×ÉŚÉŌĻך ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌɚ ŠŅÉ×ĻÄŃŌÓњš ŅÅĖ×ÉŚÉŌŁ

ףŠÉÓĖÉ ÉŚ åÄÉĪĻĒĻ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĒĻ ŅÅÅÓŌŅĮ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖÉČ ĢÉĆ.

šššš 85. ÷ ĒŅĮĘÅ "óŠĻÓĻĀ É ÄĮŌĮ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ" įĖŌĮ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ:

šššš 1) ÓĢĻ×Į "ÉŚ×ÅŻÅĪÉÅ ×ŅÕŽÅĪĻ ŠĻÄ ŅĮÓŠÉÓĖÕ" É ÄĮŌĮ ×ŅÕŽÅĪÉŃ;

šššš 2) ÓĢĻ×Į "ÉŚ×ÅŻÅĪÉÅ ĪĮŠŅĮ×ĢÅĪĻ ŠĻŽŌĻףĶ ĻŌŠŅĮ×ĢÅĪÉÅĶ Ó Õ×ÅÄĻĶĢÅĪÉÅĶ"

É ÄĮŌĮ ×ŅÕŽÅĪÉŃ;

šššš 3) ÓĢĻ×Į "ÉŚ×ÅŻÅĪÉÅ ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪĻ × ŠĻŅŃÄĖÅ, ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪĻĶ ŽĮÓŌŲĄ 8

ÓŌĮŌŲÉ 39 śĮĖĻĪĮ", Į ŌĮĖÖÅ ÉÓŌĻŽĪÉĖ É ÄĮŌĮ ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪÉŃ.

šššš ÷ ÓĢÕŽĮŚ ÅÓĢɚ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŚ Ļš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĀŅĮĪÉњ Ļšš ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ

ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻš ÕŽĮÓŌĖĮš ĀŁĢĻš ĪĮŠŅĮ×ĢÅĪĻšš ŠĻŽŌĻףĶ

ĻŌŠŅĮ×ĢÅĪÉÅĶ, Į ŚĮŌÅĶ ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪĻ × ŠĻŅŃÄĖÅ, ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪĻĶš ŽĮÓŌŲĄšš 8

ÓŌĮŌŲÉ 39 śĮĖĻĪĮ, × įĖŌŚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ŠĻÓĢÅÄĪÉŹš ŠĻšš ÄĮŌÅ

ÓŠĻÓĻĀ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ.

šššš 86. åÓĢÉ ĪĮÄĢÅÖĮŻÉĶ ĻĀŅĮŚĻĶ ÉŚ×ÅŻÅĪĪĻÅ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪĻÅ ĢÉĆĻ ÉĢÉ ÅĒĻ

ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉŌÅĢŲš ך ÕÓŌĮĪĻ×ĢÅĪĪŁŹš ÓŅĻĖš ך ŠÉÓŲĶÅĪĪĻŹš ĘĻŅĶŚš ŠŅÅÄÓŌĮ×ÉĢÉ

ĻĀĻÓĪĻ×ĮĪĪŁÅ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ Ļš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉɚ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ,

ÓĻÄÅŅÖĮĪÉÅ ŌĮĖÉČ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ ÕĖĮŚŁ×ĮÅŌÓњ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶš ÉĪÖÅĪÅŅĻĶš ךš įĖŌÅ

ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ. šŅÅÄÓŌĮ×ĢÅĪĪŁÅ × ŠÉÓŲĶÅĪĪĻŹ ĘĻŅĶÅ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓњš ×

šŅÉĢĻÖÅĪÉÅ.

šššš šŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ ĻĀĻÓĪĻ×ĮĪĪŁČ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŹ Ļ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÉ ĒŅĮĪÉĆŁ, ŌĮĖÉÅ

×ĻŚŅĮÖÅĪÉњ ÄĻĢÖĪŁš ĀŁŌŲš ÓĪŃŌŁš ĢÉĀĻšš ŠÕŌÅĶšš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉњššš ŠĻ×ŌĻŅĪĻĒĻ

ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁš (ĻŌÄÅĢŲĪĻŹš ČĮŅĮĖŌÅŅĪĻŹš ŌĻŽĖɚš ÉĢÉ

ŽĮÓŌɚ ĒŅĮĪÉĆŁ),š ĢÉĀĻš ך ŠĻŅŃÄĖÅ,š ŠŅÅÄÕÓĶĻŌŅÅĪĪĻĶššš ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×ĻĶ

ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹ ęÅÄÅŅĮĆÉÉ ÄĢŃ ŅĮŚŅÅŪÅĪÉŃ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÓŠĻŅĻ×.

šššš ÷ ÄĮĪĪĻĶ ÓĢÕŽĮÅ ĻĘĻŅĶĢŃÅŌÓњ ĪĻ×Įњ ŅÅÄĮĖĆÉњ žÅŅŌÅÖĮ,š ĪĮšš ĻĀĻŅĻŌÅ

ĖĻŌĻŅĻĒĻ ÄĻŠÕÓĖĮÅŌÓŃ ŠŅÉ×ĻÄÉŌŲ įĖŌ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ, ÓĻÄÅŅÖĮŻÉŹš Ó×ÅÄÅĪÉњš Ļ

ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉɚ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĻŌÄÅĢŲĪŁČš ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁČš ŌĻŽÅĖš ÉĢɚš ŽĮÓŌÅŹ

ĒŅĮĪÉĆŁ, × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ĖĻŌĻŅŁČ ŅĮĪÅÅ ÉĶÅĢÉÓŲ ×ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ. ÷ ÓĻÓŌĮ× ĶÅÖÅ×ĻĒĻ

ŠĢĮĪĮ ×ĖĢĄŽĮĄŌÓŃ ×ÓÅ ŅÅÄĮĖĆÉÉ žÅŅŌÅÖĮ É įĖŌĮ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ.

šššš 87.š ņĮŚÄÅĢš "įĀŅÉÓŁš ÕŚĢĻףȚ ŌĻŽÅĖš ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČššš ÕŽĮÓŌĖĻ×"

ÓĻÓŌĮ×ĢŃÅŌÓŃ ÷ ÓĢÕŽĮÅ ÅÓĢÉ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻך ÓĻÄÅŅÖĮŌšš ÕŚĢĻףÅ

ŌĻŽĖÉ (ČĮŅĮĖŌÅŅĪŁÅ ŌĻŽĖÉ, Ń×ĢŃĄŻÉÅÓŃ ĻĀŻÉĶɚ ÄĢњ ĒŅĮĪÉƚ ŌŅÅȚ ɚš ĀĻĢÅÅ

ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×) ŠŅÉ ĪĮĢÉŽÉÉ × ŅĮÄÉÕÓÅ 40š ĶÅŌŅĻך ĻŌš ŌĮĖĻŹšš ÕŚĢĻ×ĻŹ

ŌĻŽĖÉ ĪÅ ĶÅĪÅÅ ŌŅÅČ ÄĻĢĒĻ×ŅÅĶÅĪĪŁČ, ŽÅŌĖĻ ĻŠĻŚĪĮ×ĮÅĶŁČ ĻĀßÅĖŌĻ× ĶÅÓŌĪĻÓŌÉ

(ÜĢÅĶÅĪŌĻ× ŚÄĮĪÉŹ, ÓŌŅĻÅĪÉŹ, ÓĻĻŅÕÖÅĪÉŹ, ĻŠĻŅš ĢÉĪÉŹš ÜĢÅĖŌŅĻŠÅŅÅÄĮŽÉš É

Ō.Š.). īĮ ĮĀŅÉÓÅ ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌ ŚĪĮŽÅĪÉŃ ÉŚĶÅŅÅĪĪŁČ ŅĮÓÓŌĻŃĪÉŹš ÄĻšš ÕĖĮŚĮĪĪŁČ

ĻĀßÅĖŌĻ× ĶÅÓŌĪĻÓŌÉ.

_____________________________

šššš *š óĻĀŅĮĪÉŚ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×Įš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ,š 2007,šš N 31,

ÓŌ. 4017; 2008, N 30, ÓŌ. 3597; ÓŌ. 3616.

šššš ** óĻĀŅĮĪÉŚ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×Įš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ,š 2001,šš N 44,

ÓŌ. 4147; 2004, N 41, ÓŌ. 3993; 2005, N 1, ÓŌ. 15, 17; 2006, N 1, ÓŌ. 17;

N 52, ÓŌ. 5498; 2007, N 1, ÓŌ. 24; N 31, ÓŌ. 4009; 2008, N 20, ÓŌ. 2251;

2008, N 30, ÓŌ. 3616.

šššš *** óĻĀŅĮĪÉÅ ŚĮĖĻĪĻÄĮŌÅĢŲÓŌ×Įš ņĻÓÓÉŹÓĖĻŹš ęÅÄÅŅĮĆÉÉ,š 2002,šš N 30,

ÓŌ. 3018; 2003, N 28. ÓŌ. 2882; 2004, N 27,š ÓŌ. 2711;š N 41,šš ÓŌ. 3993;

N 52, ÓŌ. 5276; 2005, N 10, ÓŌ. 758; N 30, ÓŌ. 3098; 2007, N 7, ÓŌ. 832;

2008, N 20, ÓŌ. 2251.

 

 

ššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššššššššššŅÉĢĻÖÅĪÉÅ

ššššššššššššššššššššššššššššššš Ė ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉŃĶ Ė ŠĻÄĒĻŌĻ×ĖÅ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ

 

šššššššššššššššššššššš óŠÅĆÉĮĢŲĪŁÅ ÕÓĢĻ×ĪŁÅ ŚĪĮĖÉ

 

šššššššššššššššššššššššššššššššš ņÉÓ. 1

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššŅÉĢĻÖÅĪÉÅ N 2

 

ššššššššššššššššššššššššššš šŅÉĶÅŅĪĮŃ ĘĻŅĶĮ ÉŚ×ÅŻÅĪÉŃ Ļ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉÉ ÓĻĀŅĮĪÉŃ

ššššššššššššššššššššššš Ļ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×

 

ššššššššššššš äĢŃ ×ŅÕŽÅĪÉŃ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁĶ ĢÉĆĮĶ ĢÉĀĻ ĪĮŠŅĮ×ĢÅĪÉŃ ŠĻŽŌĻףĶ ĻŌŠŅĮ×ĢÅĪÉÅĶ

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

|ššššššššššššššššš éś÷åżåīéå ļ šņļ÷åäåīéé óļāņįīéń ļ óļēģįóļ÷įīéé ķåóōļšļģļöåīéńšššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššš ēņįīéćł śåķåģųīļēļ õžįóōėįššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šššššššššššššš ėįäįóōņļ÷łź éīöåīåņšššššššššššššš |ššššššššššššššššš įäņåóįō*(1)šššššššššš šššššššš|

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ęéļ*(2) ____________________________________šššš |ĖĻĶÕ: ______________________________________ššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|N Ė×ĮĢÉĘÉĖĮĆÉĻĪĪĻĒĻ ĮŌŌÅÓŌĮŌĮ*(3) __________šššš |ĖÕÄĮ: ______________________________________ššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|šĻŽŌĻףŹ ĮÄŅÅÓ _____________________________šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|įÄŅÅÓ ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻŹ ŠĻŽŌŁ ____________________šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|-------------------------------------------------+------------------------------------------------|

|ėĻĪŌĮĖŌĪŁŹ ŌÅĢÅĘĻĪ _________________________šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|īĮÓŌĻŃŻÉĶ ÉŚ×ÅŻĮĄ ÷ĮÓ Ļš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉĆŁš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻšš ÕŽĮÓŌĖĮ Ó|

|ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ N ____________________________________________________________________, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ššššššššššššššššššššššššš (ĮÄŅÅÓ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ)šššššššššššššššššššššššššš |

|śĮĖĮŚŽÉĖĻĶ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ Ń×ĢŃÅŌÓŃ ____________________________________________________________|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|šš (ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĪÉĆÉĮĢŁ ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ÉĢÉ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ÅĒĻ ŠĻŽŌĻףŹ ĮÄŅÅÓ Éšš |

|šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ĖĻĪŌĮĖŌĪŁŹ ŌÅĢÅĘĻĪ)ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|óĻĀŅĮĪÉÅ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁČ ĢÉĆ ŠĻ ŠĻ×ĻÄÕ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ÓĻÓŌĻÉŌÓŃ ŠĻ ĮÄŅÅÓÕ:š |

|_________________________________________________________________________________________________.|

|"__" ____________________ ______ Ē. × _______ ŽĮÓĻ× _______ ĶÉĪÕŌ.ššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ó ŠŅĻÅĖŌĻĶ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ĶĻÖĪĻ ĻŚĪĮĖĻĶÉŌŲÓŃ ŠĻ ĮÄŅÅÓÕ: _______________________|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ļĀĻÓĪĻ×ĮĪĪŁÅš ×ĻŚŅĮÖÅĪÉњ ŠĻš ŠŅĻÅĖŌ՚ ĶÅÖÅ×ĻĒĻš ŠĢĮĪĮš ɚ ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉњ Ļš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉŃ|

|ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŚÅĶÅĢŲĪŁČÕŽĮÓŌĖĻ× ĪĮ ĶÅÓŌĪĻÓŌÉ ŠŅÉĪÉĶĮĄŌÓŃ Ó "__" ______________ ____š Ē.š ŠĻ|

|"__" ______________ ____ Ē. ŠĻ ĮÄŅÅÓÕ: ________________________________.ššššššššššššššššššššššššš |

|óĶÅÖĪŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅš ÕŽĮÓŌĖÉ,š Ӛ ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃĶɚ ĖĻŌĻŅŁČš ŌŅÅĀÕÅŌÓњ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮŌŲš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ|

|ĒŅĮĪÉĆŁ: ________________________________________________________________________________________ |

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ššššššššššššššš (ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ, ĮÄŅÅÓĮ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×)ššššššššššššššš |

|šŅɚ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉƚ ŠŅɚš ÓÅĀŚš ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻšššš ÉĶÅŌŲ ÄĻĖÕĶÅĪŌ,|

|ÕÄĻÓŌĻ×ÅŅŃĄŻÉŹ ĢÉŽĪĻÓŌŲ, Į ŌĮĖÖÅ ÄĻĖÕĶÅĪŌŁ Ļ ŠŅĮ×ĮČ ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖšššššššššššš ššššššššššššš|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|šĻÄŠÉÓŲ*(4) ________________________________šššš |äĮŌĮ "__" _______________ ____ Ē.šššššššššššššš |

|šššššššššššššššš (ŠĻÄŠÉÓŲ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻšššššššššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|šššššššššššš ÉĪÖÅĪÅŅĮ É ŅĮÓŪÉĘŅĻ×ĖĮ ŠĻÄŠÉÓÉ)šššš |ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ķÅÓŌĻ ÄĢŃ ĻŌŌÉÓĖĮ ŠÅŽĮŌÉ ĖĮÄĮÓŌĻĻ×ĻĒĻ ÉĪÖeĪÅŅĮššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš äĢŃ ĻŠÕĀĢÉĖĻ×ĮĪÉŃ

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N

|ššššššššššššššššš éś÷åżåīéå ļ šņļ÷åäåīéé óļāņįīéń ļ óļēģįóļ÷įīéé ķåóōļšļģļöåīéńšššššššššššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššš ēņįīéćł śåķåģųīļēļ õžįóōėįššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššš|

|ššš ėĮÄĮÓŌŅĻףĶ ÉĪÖÅĪÅŅĻĶ*(2) ____________________________________________________________________|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš (ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĶŃ, ĻŌŽÅÓŌ×Ļ, ŠĻŽŌĻףŹ ĮÄŅÅÓ)ššššššššššš |

|__________________________________________________________________________________________________|

|šššššššš ĮÄŅÅÓ ÜĢÅĖŌŅĻĪĪĻŹ ŠĻŽŌŁ, ĖĻĪŌĮĖŌĪŁŹ ŌÅĢÅĘĻĪ, N Ė×ĮĢÉĘÉĖĮĆÉĻĪĪĻĒĻ ĮŌŌÅÓŌĮŌĮ*(3))ššššššššš |

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššš × ĻŌĪĻŪÅĪÉÉ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ Ó ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶ N ____, ŅĮÓŠĻĢĻÖÅĪĪĻĒĻ __________________________|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ššššššššššššššššššššššššš (ĮÄŅÅÓ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ)šššššššššššššššššššššššššš |

|ףŠĻĢĪŃĄŌÓŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ŅĮĀĻŌŁ ŠĻ ÕŌĻŽĪÅĪÉĄ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.ššššššššššš |

|ššš śĮĖĮŚŽÉĖĻĶ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁČ ŅĮĀĻŌ Ń×ĢŃÅŌÓŃ ________________________________________________________|

|ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš (ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĪÉĆÉĮĢŁ ĘÉŚÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮšššššššš |

|_________________________________________________________________________________________________.|

|šššššššššš ÉĢÉ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ, ÅĒĻ ŠĻŽŌĻףŹ ĮÄŅÅÓ É ĖĻĪŌĮĖŌĪŁŹ ŌÅĢÅĘĻĪ)šššššššššš |

|ššš óĻĀŅĮĪÉÅ ŚĮÉĪŌÅŅÅÓĻ×ĮĪĪŁČ ĢÉĆ ŠĻš ŠĻ×ĻÄ՚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉĆŁšš ÓĻÓŌĻÉŌÓŃ ŠĻ|

|ĮÄŅÅÓÕ: ________________________________________________________________________________________. |

|ššš "__" ___________________ ____ Ē. × _______ ŽĮÓĻ× _______ ĶÉĪÕŌ.šššššššššššššššššššššššššššššš |

|ššš ó ŠŅĻÅĖŌĻĶ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ ĶĻÖĪĻ ĻŚĪĮĖĻĶÉŌŲÓŃ ŠĻ ĮÄŅÅÓÕ: ___________________|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ššš ÷ĻŚŅĮÖÅĪÉŃ ŠĻ ŠŅĻÅĖŌÕ ĶÅÖÅ×ĻĒĻ ŠĢĮĪĮ É ŌŅÅĀĻ×ĮĪÉњ Ļš ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉŃ|

|ĒŅĮĪÉƚ ŚÅĶÅĢŲĪŁČš ÕŽĮÓŌĖĻך ĪĮš ĶÅÓŌĪĻÓŌɚ ŠŅÉĪÉĶĮĄŌÓњ Ӛ "__"š ____________š ____šš Ē.š ŠĻ "__"|

|_________________ ____ Ē. ŠĻ ĮÄŅÅÓÕ: _____________________________________________________________|

|_________________________________________________________________________________________________.|

|ššš óĶÅÖĪŁÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁÅ ÕŽĮÓŌĖÉ, Ó ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŃĶÉ ĖĻŌĻŅŁČš ŌŅÅĀÕÅŌÓњ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮŌŲš ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ|

|ĒŅĮĪÉĆŁ: ________________________________________________________________________________________.|

|šššššššššššššššššššš (ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅ ĪĻĶÅŅĮ, ĮÄŅÅÓĮ ÉĢÉ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ŚÅĶÅĢŲĪŁČ ÕŽĮÓŌĖĻ×)šššššššššš |

|ššš šŅÉ ŠŅĻ×ÅÄÅĪÉɚ ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮĪÉњ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉњ ĒŅĮĪÉƚ ŠŅɚ ÓÅĀŚ ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻš ÉĶÅŌŲš ĢŠĖÕĶŅ.ĪŌ.|

|ÕĢĻŠŌĻŃÅŠŃĄŪÉŹ ĢÉŽĪĻÓŌŲ, Į ŌĮĖÖÅ ĢŠĖÕĶÅĪŌŁ Ļ nnaRax ĪĮ ŚÅĶÅĢŲĪŁŹ ÕŽĮÓŌĻĖšššššššš ššššššššššššššššš|

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

_____________________________

šššš *(1) šŅÉ×ĻÄŃŌÓњ Ó×ÅÄÅĪÉњ Ļš ŠŅĮ×ĻĻĀĢĮÄĮŌÅĢŚ ÓĶÅÖĪĻĒĻšš ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ

ÕŽĮÓŌĖĮ, Ó ĖĻŌĻŅŁĶ × ÓĻĻŌ×ÅŌÓŌ×ÉÉ Ó ęÅÄÅŅĮĢŲĪŁĶ ŚĮĖĻĪĻĶ ĻŌ 24 ÉĄĢњš 2007

Ē.š N 221-궚 "ļš ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪĻĶš ĖĮÄĮÓŌŅŚ ĪÅÄ×ÉÖÉĶĻÓŌÉ"šššš ĪÅĻĀČĻÄÉĶĻ

ÓĻĒĢĮÓĻ×ĮŌŲ ĶÅÓŌĻŠĻĢĻÖÅĪÉÅ ĒŅĮĪÉĆŁ ŚÅĶÅĢŲĪĻĒĻ ÕŽĮÓŌĖĮ.

šššš *(2) õĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĶŃ, ĻŌŽÅÓŌ×Ļ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ĻĒĻ ÉĪÖÅĪÅŅĮ.šš äĢŃ

ĢÉĆ,š ÓŽÉŌĮĄŻÉČÓњ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶɚ ÉĪÖÅĪÅŅĮĶɚ ÄĻš 1š ŃĪ×ĮŅњššš 2011 ĒĻÄĮ,

ÕĖĮŚŁ×ĮĄŌÓŃ ĘĮĶÉĢÉŃ, ÉĶŃ. ĻŌŽÅÓŌ×Ļ ÉĪÄÉ×ÉÄÕĮĢŲĪĻĒĻš ŠŅÅÄŠŅÉĪÉĶĮŌÅĢњš ÉĢÉ

ÓĻĖŅĮŻÅĪĪĻÅ ĪĮÉĶÅĪĻ×ĮĪÉÅ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ É ÅĒĻ ĻÓĪĻ×ĪĻŹ ĒĻÓÕÄĮŅÓŌ×ÅĪĪŁŹ

ŅÅĒÉÓŌŅĮĆÉĻĪĪŁŹ ĪĻĶÅŅ.

šššš *(3) äĢŃ ĢÉĆ, ÓŽÉŌĮĄŻÉČÓŃ ĖĮÄĮÓŌŅĻףĶÉ ÉĪÖÅĪÅŅĮĶÉ ÄĻ 1 ŃĪ×ĮŅњš 2011

ĒĻÄĮ, ÓŌŅĻĖĮ ĪÅ ŚĮŠĻĢĪŃÅŌÓŃ.

šššš *(4)š åÓĢɚ ĖĮÄĮÓŌŅĻ×ŁÅš ŅĮĀĻŌŁš ףŠĻĢĪŃĄŌÓњ ĄŅÉÄÉŽÅÓĖÉĶšššš ĢÉĆĻĶ,

ÉŚ×ÅŻÅĪÉŚ ŠĻÄŠÉÓŁ×ĮÅŌÓњ ĢÉĆĻĶ,š ÉĶÅĄŻÉĶš ŠŅĮ×Ļš ÄÅŹÓŌ×Ļ×ĮŌŲš ĻŌš ÉĶÅĪÉ

ĄŅÉÄÉŽÅÓĖĻĒĻ ĢÉĆĮ ĀÅŚ ÄĻ×ÅŅÅĪĪĻÓŌÉ.